fbpx
Dzieci znają swoje prawa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Stróża
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Łódź, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem nieznajomości swoich praw wśród dzieci, a także braku kompetencji wśród nauczycielek i nauczycieli do podejmowania tego tematu. Tymczasem wg badań co dziesiąte dziecko w Polsce czuje się nieszczęśliwe – przede wszystkim ze względu na trudności w szkole i przeciążenie nauką. Co czwarte dziecko doświadcza przemocy słownej, a co dziesiąte – przemocy fizycznej. Dzieci czują, że nie mają wpływu na decyzje dotyczące ich samych. Z drugiej strony dzieci nieznające swoich praw nie wiedzą, że dochodzi od nadużyć i nikomu o tym nie mówią. Co więcej pandemia wpłynęła negatywnie na niemal każdy z obszarów życia dzieci (np. wzrost przemocy domowej, przeciążenie obowiązkami szkolnymi).

W ramach projektu powstaną materiały nt. praw dziecka do pracy z uczniami i uczennicami szkół podstawowych – wśród nich scenariusze zajęć a także 3 filmy animowane przygotowane przez same dzieci i prezentujące ich perspektywę. Grantobiorca przetestuje materiały podczas dwóch warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek (20 osób). Zwieńczeniem projektu będzie konferencja nt. praw dziecka dla około 100 nauczycieli i nauczycielek połączona z lekcjami pokazowymi i prezentacją materiałów.

Z projektu skorzystają nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych regionu łódzkiego (około 100 osób) oraz uczennice i uczniowie, które wezmą udział w projekcie na etapie tworzenia filmów czy testowania materiałów (około 550 osób). Kadra pedagogiczna podniesie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć o prawach dziecka i chętniej będzie podejmować tematykę praw dziecka w szkołach. Z kolei uczniowie i uczennice otrzymają konkretne narzędzia do tego, by korzystać ze swoich praw i szukać wsparcia, gdy nie są one respektowane.

Partnerem w projekcie jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmujący się ochroną dzieci przed krzywdzeniem i naruszaniem ich praw. Będzie on włączony w proces przygotowywania materiałów dydaktycznych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel