Eksperymentarium klimatyczne
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Folkeakademiet Rogaland, Tvedestrand, Norwegia
Stowarzyszenie LEVEL UP, Łódź, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
16 330,00 EUR
Dotacja:
16 330,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy

Projekt zrealizujemy w wybranych gminach wokół Warszawy, gdzie działamy oraz w Łodzi, gdzie działamy z naszym partnerem Stowarzyszeniem LEVEL UP, które wesprze nas swoją kadrą i doświadczeniem. Według badań przeprowadzonych przez nas i partnera, młodzież w wybranych przez nas regionach, w zdecydowanej większości uważa, że nie ma wpływu na tematy i formę nauczania. Przebadane osoby wskazały na niedobór praktycznych zajęć, w które mogłyby się czynnie zaangażować. Jednocześnie, według danych Eurostatu, seniorzy/rki w Polsce są znacznie mniej aktywni społecznie niż przeciętni obywatele/ki. Niepokojące są także dane – również Eurostatu, które wskazują na wysoką liczbę samobójstw w tej grupie wiekowej w Polsce, podczas kiedy w krajach skandynawskich, gdzie osoby starsze angażowane są w działania wolontariackie i edukacyjne, samobójstw jest mniej.

Odpowiadamy na powyższe problemy, realizując serię warsztatów międzypokoleniowych. Podczas ich trwania osoby starsze i młodzież wymienią się wiedzą i doświadczeniami związanymi ze zdrowiem, oszczędzaniem, technologiami i dbaniem o klimat. Zorganizujemy wizytę studyjną do naszego partnera zagranicznego – Folkeakademiet Rogaland w Norwegii, podczas której poznamy metody nauczania szkoły ludowej. Poznamy praktyki tej instytucji, które dają dużo poczucia sprawczości osobom uczącym się, budując dialog międzypokoleniowy oraz ucząc aktywnego zaangażowania w sprawy obywatelskie. Wprowadzimy tę metodę do wybranych szkół w naszych okolicach, zorganizujemy warsztaty dla młodzieży i wesprzemy ją w przeprowadzeniu własnych projektów badawczych. Na ich podstawie powstaną lokalne inicjatywy związane z aktywnością obywatelską lub ochroną środowiska. Zwieńczeniem projektu będzie przygotowanie materiałów o najlepszych praktykach angażowania młodzieży i działań międzypokoleniowych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel