fbpx
Eksperymentarium klimatyczne
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Folkeakademiet Rogaland, Tvedestrand, Norwegia
Stowarzyszenie LEVEL UP, Łódź, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
16 330,00 EUR
Dotacja:
16 330,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy

Projekt zrealizowaliśmy w wybranych gminach wokół Warszawy, gdzie działamy, oraz w Łodzi, gdzie współpracujemy ze Stowarzyszeniem LEVEL UP, które wsparło nas swoją kadrą i doświadczeniem. Według przeprowadzonych przez nas badań młodzież w wybranych przez nas regionach w zdecydowanej większości uważa, że nie ma wpływu na tematy i formę nauczania. Przebadane osoby wskazały na niedobór praktycznych zajęć, w które mogłyby się czynnie zaangażować. Jednocześnie, według danych Eurostatu, seniorzy/rki w Polsce są znacznie mniej aktywni społecznie niż przeciętni obywatele/ki. Niepokojące były także inne dane Eurostatu, które wskazywały na wysoką liczbę samobójstw w tej grupie wiekowej w Polsce, podczas gdy w krajach skandynawskich, gdzie osoby starsze angażowane są w działania wolontariackie i edukacyjne, samobójstw jest mniej.
Odpowiedzieliśmy na powyższe problemy, realizując serię warsztatów międzypokoleniowych. Podczas ich trwania osoby starsze i młodzież wymieniali się wiedzą i doświadczeniami związanymi ze zdrowiem, oszczędzaniem, technologiami i dbaniem o klimat. Zorganizowaliśmy wizytę studyjną do naszego partnera zagranicznego – Folkeakademiet Rogaland w Norwegii, podczas której poznaliśmy metody nauczania szkoły ludowej. Poznaliśmy praktyki tej instytucji, które dają dużo poczucia sprawczości osobom uczącym się, budują dialog międzypokoleniowy oraz uczą aktywnego zaangażowania w sprawy obywatelskie. Wprowadziliśmy tę metodę do wybranych szkół w naszych okolicach, zorganizowaliśmy warsztaty dla młodzieży i wsparliśmy ją w przeprowadzeniu własnych projektów badawczych. Na ich podstawie powstały lokalne inicjatywy związane z aktywnością obywatelską lub ochroną środowiska. Zwieńczeniem projektu było przygotowanie materiałów o najlepszych praktykach angażowania młodzieży i działań międzypokoleniowych.
Dzięki projektowi udało nam się zaktywizować młodzież oraz seniorów/ki w zakresie aktywności obywatelskiej i na rzecz ochrony środowiska. A co równie ważne, zintegrowaliśmy obie te grupy wiekowe. Zobaczyły one, że mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel