Forum Darczyńców w Polsce
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
99 763 EUR
Dotacja:
99 763 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Forum Darczyńców w Polsce planuje skoncentrować się na zwiększeniu rozpoznawalności organizacji i poszerzeniu bazy członkowskiej (zgodnie z nowym celem strategicznym sformułowanym w przyjętej w marcu “Strategii działania na lata 2022-24″). Poszerzenie bazy członkowskiej przełoży się na większe wpływy ze składek, a przez to na większą stabilność finansową organizacji. Największa część (średnio 70%) rocznych przychodów Forum Darczyńców pochodzi ze składek członkowskich i wzrost stabilnych przychodów z tej puli pozwoli na zwiększenie wymiaru czasu pracy członków zespołu. Dzięki temu Forum będzie mogło bardziej efektywne realizować swoje pozostałe cele strategiczne: zabiegać o dobre prawo (prowadząc działania rzecznicze dla całego trzeciego sektora) i wzmacniać potencjał organizacji filantropijnych i ich grantobiorców.

Skoncentrujemy się na wypracowaniu i wdrożeniu naszej pierwszej w historii strategii marki oraz strategii i planu komunikacji, a także przygotowaniu narzędzi i materiałów, które wykorzystamy w ich implementacji. Ich wdrożenie wymaga czasu i konsekwentnych działań całego zespołu, dlatego chcemy wzmocnić zasoby osobowe zwiększając wymiar zatrudnienia i szkoląc pracowników w zakresie komunikacji.

Jednocześnie planujemy realizację działań statutowych o dużym potencjale komunikacyjnym, które pomogą nam wzmocnić markę, a jednocześnie przyniosą wymierne korzyści dla 3 sektora: rozwiniemy współpracę pomiedzy organizacjami w rzecznictwie, wypracujemy polskie zobowiązanie organizacji na rzecz klimatu i pomożemy organizacjom w jego wdrożeniu (a tym samym dołączeniu do globalnego ruchu #philanthropy4climate), przeprowadzimy cykliczne badania fundacji korporacyjnych dostarczając aktualnej wiedzy nt. tego sektora i zaktualizujemy standardy działania dla tej grupy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel