fbpx
Fundacja Court Watch Polska
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-04-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Court Watch Polska broni przestrzegania jednego z fundamentalnych praw człowieka – prawa do sądu jako prawa chroniącego przestrzegania wszystkich pozostałych praw człowieka. Prowadzi monitoring, działalność analityczną, badawczą, rzeczniczą i edukacyjną w obszarze prawa do sądu. Court Watch od 12 lat prowadzi Obywatelski Monitoring Sądów, w ramach którego 3,5 tysiąca wolontariuszy odwiedziło ponad 45 tysięcy rozpraw w kilkuset sądach w całym kraju. Fundacja szkoli nowych wolontariuszy, zbiera od nich obserwacje oraz co roku publikuje raporty i organizuje konferencje skierowane do sędziów i decydentów. O stopniu uznania i pozytywnej recepcji działań Fundacji w środowisku sędziowskim może świadczyć fakt, że konferencja Fundacji gościła zarówno w Sądzie Najwyższym (2017), jak i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (2019). Fundacja stara się docierać także do lokalnych sądów, gdzie okazję do zapoznania się z wnioskami z monitoringu mają wszyscy sędziowie danego sądu. Przedstawiciele Fundacji są także zapraszani do zabrania głosu na zjazdach i kongresach stowarzyszeń sędziowskich. Organizacja szacuje, że w bezpośrednich spotkaniach wzięło ok. 1300 sędziów. Wyniki cyklicznego monitoringu pokazują, że te działania doprowadziły do trzykrotnego zmniejszenia częstości występowania w sądach niektórych niepokojących zjawisk. Monitoringowi przestrzegania prawa do sądu towarzyszy monitoring procesu legislacyjnego i działalność rzecznicza w tym obszarze. Fundacja opiniuje projekty aktów prawnych, bierze udział w procesie legislacyjnym, zgłasza swoje propozycje zmian. W ramach dotacji instytucjonalnej Fundacja planuje m.in. zwiększenie aktywności wolontariuszy dzięki stworzeniu dla nich aplikacji mobilnej i przeprowadzeniu szkoleń oraz wykorzystanie nowych, narzędzi promocji (m.in. content video), i szukanie nowych rozwiązań fundraisingowych. Wdroży też nowe procedury HR oraz rozwiązania IT, które pozwolą zautomatyzować dużą część działań organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel