Fundacja Court Watch Polska
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-04-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Z roku na rok coraz więcej trudu kosztuje Fundację pozyskiwanie wolontariuszy, organizowanie i finansowanie ich pracy oraz motywowanie. Podobny problem dotyczy również pracowników organizacji. Jest to związane z zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi: pandemią oraz zmieniającym się społeczeństwem, jak i czynnikami wewnętrznymi.

Rozwiązanie powyżej zarysowanego problemu FCWP upatruje w przeprowadzeniu szeregu działań, z których pierwszym (Obszar 1) jest dostosowanie do współczesnych standardów aplikacji webowej dla pracowników adm.courtwatch.pl (ADM). Proces ten będzie równoległy do wdrażania nowego systemu motywacji wolontariuszy poprzez zbudowanie aplikacji mobilnej (Obszar 2) oraz wypracowania i wdrożenia nowych, systemowych rozwiązań HR, dzięki którym powstanie bezpieczne środowisko pracy, wspierające dobrostan wszystkich pracowników, przyjazne osobom mierzącym się z problemami natury psychicznej, spadkiem motywacji i wypaleniem zawodowym (Obszar 5). Ponieważ te trzy procesy są ze sobą powiązane, ten sposób ułożenia pracy pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału płynącego z wdrożenia nowych narzędzi, rozwiązań i procedur. Powyższe procesy będą synergiczne z instytucjonalnym rozwojem FCWP w obszarze głównej działalności misyjnej tj. Obywatelskiego Monitoringu Sądów (Obszar 4). Przyjęte dotychczas sposoby koordynacji, finansowania i zarządzania projektem osiągnęły maksimum swojej skuteczności. Przejście na kolejny etap rozwoju działalności misyjnej FCWP wymaga wdrożenia nowych rozwiązań IT, które pozwolą zautomatyzować dużą część działań organizacji (Obszar 1), wykorzystaniem nowych, współczesnych narzędzi promocji jak content video, reklamy adwords czy sponsorowanie i targetowanie postów w mediach społecznościowych do nowych grup odbiorców (Obszar 3) i poszukaniem nowych rozwiązań fundraisingowych (Obszar 4) . Wszystkie zaplanowane w projekcie działania łączą się ze sobą tworząc efekt synergii i zapewniając trwałość przewidzianych efektów strategii rozwoju.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel