fbpx
Hub Dziennikarstwa Śledczego
Obszar wsparcia:
media dla demokracji
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
02-01-2023 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 180,00 EUR
Dotacja:
137 180,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

W rankingu Reporters Without Borders Polska w ciągu kilku lat spadła z 18. miejsca (w 2015 r.) na 66. (w 2022 r.) pod względem wolności mediów. Według autorów raportu „A New Deal for Journalism” (Forum on Information & Democracy) z 2021 r., niezależne dziennikarstwo stoi w obliczu wielu zagrożeń – kryzysu finansowego, spadku zaufania publicznego oraz odradzających się autorytarnych rządów. Po 2015 r. rynek medialny w Polsce został w dużej mierze upolityczniony i scentralizowany, a między niezależnymi mediami (zarówno ogólnopolskimi jak i lokalnymi) brakuje okazji do wymiany doświadczeń i wiedzy. Odpowiemy na te problemy tworząc Hub Dziennikarstwa Śledczego – program współpracy i wymiany między mediami lokalnymi a dziennikarzami i dziennikarkami śledczymi. Zorganizujemy Investigaton – maraton dziennikarstwa śledczego, na który zaprosimy dziennikarzy i dziennikarki z mediów lokalnych i ogólnopolskich. Podczas wydarzenia przeprowadzimy warsztaty i zainicjujemy działania w międzyredakcyjnych zespołach. Chcemy, aby dziennikarze i dziennikarki wzajemnie się wspierali w podnoszeniu kompetencji i poszerzaniu warsztatu o nowe narzędzia pracy. Hub Dziennikarstwa Śledczego, czyli sieć dziennikarzy/ek śledczych, będzie oparty na współpracy, nie na konkurencji, np. poprzez wspólne zbieranie danych i pracę w zespołach. W ramach Hubu będziemy wspierać międzyredakcyjne zespoły poprzez mentoring, wymianę wiedzy i dostęp do nowych narzędzi pracy. Wesprzemy grupy dziennikarzy i dziennikarek w pracy nad tematami, które są ważne dla lokalnych społeczności i mają znaczenie ponadlokalne.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel