fbpx
IDZ (Informuj, Działaj, Zrozum). Własnym głosem
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
15-01-2021 - 15-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
79 728,70 EUR
Dotacja:
74 980,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
decydenci, migranci, młodzież

Osoby pochodzenia ukraińskiego stanowią 10% mieszkańców Krakowa. Oficjalne dane na temat tej grupy są wciąż wybrakowane lub sprzeczne. Bariera języka, brak zrozumienia dla różnic kulturowych, stereotypy, dyskryminacja dotykają Ukraińców i Ukrainki na wielu polach życia: w pracy, szkole, internatach, w kontaktach z instytucjami i służbami. Ani polityka samorządu ani działania instytucji nie odpowiadają na problemy tej grupy. Celem projektu jest wzmocnienie przestrzegania praw człowieka i równego traktowania mniejszości ukraińskiej w Krakowie i regionie.

Projekt obejmuje działania interwencyjne, informacyjne, edukacyjne i rzecznicze. W części interwencyjnej przewidziany jest punkt wsparcia dla migrantów i migrantek, w szczególności dla osób dyskryminowanych i ofiar przemocy oraz powstanie Klubu Kobiet skupiającego migrantki. Działania informacyjne obejmują prowadzenie videobloga, opracowanie słowniczków dla lekarzy, policji, straży miejskiej. Komponent edukacyjny zawiera działania służące wzmocnieniu uczniów i uczennic w środowisku szkolnym (warsztaty, sesje wspierające, konkurs) oraz działania skierowane do dorosłych: asystentów kulturowych, przedstawicieli instytucji społecznych, edukacyjnych (warsztaty, spotkania sieciujące, scenariusze zajęć). Działania rzecznicze polegają na upowszechnianiu raportów z analizy danych zebranych w toku realizacji projektu. Ponadto, będą prowadzone działania sieciujące organizacje, których misją jest poprawa systemu wsparcia i ochrony praw człowieka w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet-migrantek doświadczających dyskryminacji i przemocy.

W rezultacie cudzoziemcy zyskują bezpośrednie wsparcie, silniejszych reprezentantów swoich społecznościach, szerszy dostęp do informacji i usług wspierających egzekwowanie praw, a instytucje – zwiększą swoją wiedzę na temat potrzeb mniejszości oraz możliwości współpracy z lokalnymi współpracownikami w społeczności ukraińskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel