fbpx
Jesteśmy u siebie – z nadzieją na równość
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
83 500,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+

Projekt odpowiada na problem postępującej brutalizacji języka oraz wzrostu nastrojów homofobicznych i transfobicznych w Polsce. Lata 2019-2020 były szczególnie ciężkie dla osób LGBTQIA ze względu na kalendarz wyborczy i towarzyszące mu kampanie nienawiści wymierzone w osoby LGBTQIA. Równolegle, na poziomie lokalnym, kolejne samorządy przyjmowały homofobiczne uchwały, wprowadzając tzw. „strefy wolne od LGBT”. Dramatyczną sytuację osób LGBTQIA potwierdzają raporty Agencji Praw Podstawowych. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby mieszkające mniejszych miejscowościach, mają bowiem ograniczone możliwości działania i uzyskania pomocy.

W ramach projektu Grantobiorca stworzył platformę e-aktywizmu dla i na rzecz społeczności LGBTQIA. Powstała ona w sposób partycypacyjny, w toku spotkań fokusowo-aktywistycznych i z udziałem różnych lokalnych organizacji LGBTQIA. Platforma milk.org.pl składa się z modułu publicystycznego (felietony, wywiady, reportaże, relacje nt. queerowego aktywizmu) oraz modułu narzędziowego z prostymi poradnikami aktywistycznymi (np. jak zorganizować demonstrację, jak się komunikować z mediami, czym jest rzecznictwo, jak przygotować petycję). Uruchomieniu platformy towarzyszyła afirmacyjna kampania #ŁyknijAktywizm, mająca zachęcić lokalne osoby LGBTQIA i sojusznicze do zaangażowania na rzecz zmiany oraz do korzystania z platformy.

Dzięki projektowi powstało repozytorium wiedzy o aktywizmie LGBTQIA oraz bezpieczniejsza i odważna przestrzeń dla społeczności LGBTQIA. Udało się stworzyć afirmujący przekaz, wzmacniający społeczność LGBTQIA, zwłaszcza lokalnie. Uruchomienie platformy w roku rozpoczynającym maraton wyborczy w Polsce daje też dodatkowe możliwości komunikacyjne na wypadek ewentualnej kampanii nienawiści wymierzonej w społeczność LGBTQIA. Autorski program warsztatów, skupiający się na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, dał osobom uczestniczącym wzmocnienie i inspirację do dalszych działań w obszarze samorzecznictwa czy budowania społeczności.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel