fbpx
Jesteśmy u siebie – z nadzieją na równość
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
83 500,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+

Postępuje brutalizacja języka oraz wzrost nastrojów homo- i transfobicznych w Polsce. Społeczność LGBTQIA w mniejszych miastach dotkliwie doświadcza dyskryminacji, ma ograniczone możliwości działania i uzyskania pomocy. Wśród młodych przedstawicieli społeczności LGBTQIA, których wspiera Fundacja na obszarze południowo-wschodniej Polski, obserwuje się wzrost stanów depresyjnych i tendencji emigracyjnych. Konieczne jest tworzenie wydarzeń i kampanii afirmatywnych, które przywróciłyby tym ludziom nadzieję i poczucie bezpieczeństwa.

W ramach projektu Fundacja stworzy platformę e-aktywizmu dla i na rzecz społeczności LGBTQIA. Powstanie ona w sposób partycypacyjny – w toku warsztatów. Udostępniane treści i narzędzia będą upowszechniały styl komunikacji oparty na nadziei i empatii, nie zaś na rozpaczy. Platforma e-aktywizmu zawierać będzie poradniki i narzędzia do trzech form aktywizmu: rzecznictwa, kontaktów z mediami i akcji w przestrzeniach publicznych. Ponadto, na platformie będzie przestrzeń do prezentowania swoich doświadczeń i działań. Oprócz tego, że platforma dostarczy konkretnych narzędzi aktywizmu na niwie lokalnej, umożliwi też sieciowanie osób chcących się zaangażować w te działania. Platforma będzie zatem służyła też nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń i pomysłów oraz koordynacji inicjatyw. W ramach projektu odbędzie się też kampania zachęcająca do aktywizmu na rzecz osób LGBTQIA.

Dzięki platformie sieć lokalnych liderek/-ów zostanie rozwinięta o e-aktywistów oraz upowszechnione zostaną narzędzia i pomysły do działań na rzecz osób LGBT+ w społecznościach lokalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel