fbpx
Koalicja dla Zdrowia
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-03-2021 - 15-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
117 850,00 EUR
Dotacja:
117 850,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Żaden system ochrony zdrowia nie będzie dobrze funkcjonował bez profesjonalnie działających organizacji pacjentów. Silne i prężnie działające organizacje są gwarancją wyższej świadomości społecznej w obszarze zdrowia, niosą realną pomoc pacjentom w codziennych zmaganiach z chorobą, ale też angażują się w dialog na temat opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacje pacjentów są jedynym interesariuszem prowadzącym interakcje z wszystkimi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej: od organów regulacyjnych, poprzez lekarzy, świadczeniodawców i płatników po samych pacjentów. Realizacja projektu wpłynie na większą profesjonalizację organizacji w zakresie komunikacji, wizerunku, dobrego zarządzania, transparentności. Rezultaty projektu będą wykorzystane długofalowo w dalszych działaniach nie tylko wnioskodawcy, ale przede wszystkim przeszkolonych organizacji.
„Koalicja dla Zdrowia” to program adresowany do organizacji pacjentów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem małych lub dopiero rozwijanych się organizacji. Projekt odpowiada na potrzeby środowiska i jest poparty głęboką analizą, a poprzez cykl audytów, wypracowanie i wprowadzenie karty zasad dobrego zarządzania organizacjami pacjentów, uruchomienia eksperckiego centrum wsparcia oraz szkoleń przeznaczonych specyficznie dla tych organizacji przyczyni się w budowy silnej pozycji i większej skuteczności działań tych organizacji w sektorze ochrony zdrowia.
Wzmocnieniem projektu jest szerokie partnerstwo z największymi koalicjami pacjentów w Polsce dzięki czemu projekt przyczyni się do wzmocnienia sieci koalicji i konsolidacji środowiska organizacji pacjentów. Partnerzy będą zaangażowani w opracowanie karty oraz jej wdrożenie wśród swoich organizacji członkowskich i będą promowali wszystkie działania skierowane do organizacji pacjentów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel