Kobiece ręce
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
22 800 EUR
Dotacja:
22 140 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
kobiety

Według raportu Uniwersytetu Wrocławskiego “Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017”, 46% mieszkańców/nek Wrocławia angażuje się obywatelsko, a z naszych doświadczeń wynika, że 90% osób aktywnych społecznie to kobiety. Jednocześnie Brytyjski think tank Institute for Fiscal Studies wyliczył, że kobiety są o jedną trzecią bardziej zagrożone negatywnymi skutkami pandemii. Chcemy więc wesprzeć, wzmocnić, docenić, zintegrować grupę kilkunastu mieszkanek Brochowa (jednego z osiedli Wrocławia), gdzie działa nasza organizacja. Wesprzemy zarówno kobiety aktywne społecznie, zagrożone wypaleniem, przeciążone wielością obowiązków w dobie pandemii, jak i te, które dotychczas nie angażowały się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Uczestniczki projektu zbudują kobiecą wspólnotę, zapewniającą sobie wzajemne wsparcie, a społeczność naszego osiedla zyska grupę silnych, współpracujących ze sobą liderek.
Przeprowadzimy cykl spotkań dla kobiet oraz stworzymy dla nich grupę w mediach społecznościowych do regularnej komunikacji i dzielenia się doświadczeniami i problemami. Grupę stworzą wolontariuszki naszej fundacji oraz chętne osoby z aktywnych grup osiedlowych. Drogą tak zwanego marketingu szeptanego, zrekrutujemy kobiety dotychczas niezaangażowane społecznie. Uczestniczki spotkań nabędą i rozwiną wiedzę i umiejętności dotyczące emisji głosu, tańca intuicyjnego, asertywnej komunikacji i obrony granic oraz edukacji prawnej z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i upadłości konsumenckiej. Zaplanujemy i zrealizujemy wspólnie inicjatywę na rzecz mieszkańców/nek Brochowa. Za pomocą stworzonej grupy online przeprowadzimy konsultacje, dzięki którym wybierzemy problem oraz formę działania.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel