fbpx
Kobiece ręce
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
22 800,00 EUR
Dotacja:
21 946,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
kobiety

Według raportu Uniwersytetu Wrocławskiego “Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017″, 46% mieszkańców i mieszkanek Wrocławia angażuje się obywatelsko, a z naszych doświadczeń wynika, że 90% osób aktywnych społecznie to kobiety. Jednocześnie Brytyjski think tank Institute for Fiscal Studies wyliczył, że kobiety są o jedną trzecią bardziej zagrożone negatywnymi skutkami pandemii. Chcieliśmy więc wesprzeć, wzmocnić, docenić, zintegrować grupę kilkunastu mieszkanek Brochowa (jednego z osiedli Wrocławia), gdzie działa nasza organizacja. Wsparliśmy zarówno kobiety aktywne społecznie, zagrożone wypaleniem, przeciążone wielością obowiązków w dobie pandemii, jak i te, które dotychczas nie angażowały się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Przeprowadziliśmy cykl spotkań dla kobiet oraz stworzyliśmy dla nich grupę w mediach społecznościowych do regularnej komunikacji i dzielenia się doświadczeniami i problemami. Uczestniczki spotkań nabyły i rozwinęły wiedzę i umiejętności dotyczące emisji głosu, tańca intuicyjnego, asertywnej komunikacji i obrony granic oraz edukacji prawnej z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i upadłości konsumenckiej. Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy wspólnie dwie inicjatywy na rzecz mieszkańców i mieszkanek Brochowa. Z kilkunastu pomysłów finalnie wybrane zostały: sesja zdjęciowa, która promowała akceptację swojego ciała oraz projekt związany z roślinami i wykorzystywaniem ich w dbaniu o zdrowie. Na bazie obu inicjatyw zorganizowaliśmy wydarzenie “Moc Kobiet”. Towarzyszyła mu wystawa oraz warsztaty o olejkach eterycznych, refleksoterapii, wykład o kobiecych archetypach w kulturze. Był to też czas na wspólne rozmowy uczestniczek i dzielenie się doświadczeniami.
Uczestniczki projektu zbudowały kobiecą wspólnotę, zapewniającą sobie wzajemne wsparcie. W ramach ewaluacji przeprowadzonej na koniec projektu w odpowiedzi na pytanie o najważniejsze aspekty projektu najczęściej podkreślały wartość poznania wielu fajnych kobiet oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i akceptacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel