fbpx
Legionowianie 60+ wirtualnie współtworzą strategię senioralną
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Legionowo
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
73 888,00 EUR
Dotacja:
73 888,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
seniorzy

W Legionowie (woj. mazowieckie) osoby w wieku 60+ stanowią ponad 25% mieszkańców i mieszkanek. Obserwowaliśmy, że w czasie pandemii wiele osób starszych zostało wyłączonych z życia społecznego ze względu na niskie kompetencje cyfrowe.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, opracowując Strategię działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko działania systemowe, które są wypracowywane wraz z interesariusz(k)ami trwale i skutecznie włączają seniorów i seniorki w życie miasta. Przeszkoliliśmy seniorów i seniorki z naszego miasta w zakresie kompetencji cyfrowych. Wspólnie przeanalizowaliśmy dotychczasowe działania Legionowa na rzecz osób starszych i przeprowadziliśmy badania diagnozujące potrzeby tej grupy. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 500 osób w wieku 60+ o tym, co w mieście funkcjonuje dobrze, a co powinno działać lepiej. Przeprowadziliśmy 3 wirtualne spacery diagnostyczne, podczas których poznaliśmy opinie seniorów i seniorek o różnych przestrzeniach miejskich. Zorganizowaliśmy też 3 wirtualne kawiarenki konsultacyjne, podczas których osoby starsze mogły porozmawiać o swoich doświadczeniach i pomysłach. Na podstawie tych działań sformułowaliśmy wnioski i rekomendacje, które są podstawą przygotowanej przez ekspertów i ekspertki Strategii. Jej szkic skonsultowaliśmy z senior(k)ami, a finalną wersję przedstawiliśmy władzom Legionowa, które przyjęło ją w formie uchwały.

Dzięki działaniom projektowym udało się pokazać seniorki i seniorów jako grupę pełną potencjału społecznego. A z przeprowadzonych ankiet, wiemy że podnieśli oni swoje kompetencje w zakresie cyfrowym dzięki uczestnictwie w szkoleniu. Ponadto ogromnym sukcesem projektu jest przyjęcie Strategii.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel