Legionowianie 60+ wirtualnie współtworzą strategię senioralną
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Legionowo
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
73 888 EUR
Dotacja:
73 888 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
seniorzy

W Legionowie (woj. mazowieckie) osoby w wieku 60+ stanowią ponad 25% mieszkańców. Obserwujemy, że w czasie pandemii wiele osób starszych zostało wyłączonych z życia społecznego ze względu na niskie kompetencje cyfrowe. Jesteśmy przekonani, że tylko działania systemowe, które są wypracowane wraz z interesariusz(k)ami mogą trwale i skutecznie włączyć seniorów i seniorki w życie miasta.

Odpowiemy na te problemy, opracowując Strategię działań Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026. Przeszkolimy seniorów i seniorki z naszego miasta w zakresie kompetencji cyfrowych. Wspólnie przeanalizujemy dotychczasowe działania Legionowa na rzecz osób starszych i przeprowadzimy badania diagnozujące potrzeby tej grupy. Przeprowadzimy ankietę dla 500 osób w wieku 60+ o tym co funkcjonuje dobrze a co powinno działać w mieście lepiej. Przeprowadzimy 3 wirtualne spacery diagnostyczne, podczas których poznamy opinie seniorów/ek o różnych przestrzeniach miejskich. Zorganizujemy 3 wirtualne kawiarenki konsultacyjne, podczas których osoby starsze porozmawiają o swoich doświadczeniach i pomysłach. Na podstawie tych działań sformułujemy wnioski i rekomendacje, które będą podstawą przygotowanej przez ekspertów Strategii. Jej szkic skonsultujemy z senior(k)ami, a finalną wersję przedstawimy władzom Legionowa, które zadeklarowały jej przyjęcie w formie uchwały.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel