fbpx
Mają prawa? Sprawdzamy!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
62 177,00 EUR
Dotacja:
55 721,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, przeciwdziałanie przemocy, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, wolontariusze

Będziemy monitorować działania ⅓ rejonowych sądów, prokuratur i wojewódzkich komend policji we wszystkich 16 województwach w sprawach dotyczących ścigania i karania przestępstw na zwierzętach. Kontynuujemy tym projektem monitoring prowadzony przez nas i naszego partnera – Stowarzyszenie EKOSTRAŻ, w latach 2014-2015. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2018 r. 79% Polaków i Polek uważa, że zwierzętom należy się skuteczna ochrona prawna a 84% chce zaostrzenia kar dla sprawców znęcania się nad zwierzętami. Jednak według naszej analizy wiele przestępstw przeciwko zwierzętom nie jest karanych, a dane dotyczące przestrzegania prawa ochrony zwierząt i działalności organów ścigania są niewystarczające.

Odpowiadając na ten problem przeszkolimy co najmniej 16 osób i przy ich wsparciu będziemy monitorować rozprawy sądowe. Przeszkolimy dodatkowe 32 osoby do monitorowania w internecie doniesień medialnych na temat karania przestępstw na zwierzętach i wyroków z nimi związanych. Uczestników/czki będziemy rekrutować wśród prozwierzęcych organizacji pozarządowych oraz studentów/tek nauk społecznych i prawnych. Przeprowadzimy ankiety wśród przedstawicieli/ek prozwierzęcych organizacji oraz organów ścigania i sądów na temat ich doświadczeń ze sprawami o łamaniu praw zwierząt. Przygotujemy publiczny raport z projektu z rekomendacjami zmiany prawa, konferencję prasową wraz z debatą specjalistów/ek, przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, polityków/czek z zespołów parlamentarnych ds. praw zwierząt oraz przedstawicieli/ek Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, z którym prowadzimy projekty od 2013 r. Partner wnosi do projektu wiedzę i doświadczenie dotyczące praktyki obecnie obowiązującego prawa ochrony zwierząt i jego egzekucji oraz wsparcie osobowe – wolontariuszy/ki i prawników/czki związane z organizacją.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/dhtI-CfwH8o

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel