fbpx
Mamy prawa! Tolerancja i szacunek
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Moszczenica Niżna
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
11-10-2021 - 10-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 930,00 EUR
Dotacja:
29 930,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczy problemu rosnącej przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i braku wsparcia dla młodzieży LGBT+ na Sądecczyźnie. Problem wpisuje się w polityczno-medialną nagonkę na osoby LGBT+ w ostatnich latach. W całej Polsce – również na terenie małopolskiej Sądecczyzny – powstały samorządowe „strefy wolne od LGBT”. Tym działaniom towarzyszy radykalizacja postaw społecznych, rosnąca homofobia i transfobia, a Polska znalazła się na czele rankingu najbardziej homofobicznych państw Europy. Tymczasem blisko 70% osób LGBT+ doświadczyło przemocy i miało myśli samobójcze. Na terenie Małopolski sytuacja jest jeszcze bardziej alarmująca – aż 84% osób LGBT+ doświadczyło tu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Tymczasem na terenie Sądecczyzny nie ma miejsca, gdzie wsparcia mogłaby szukać anonimowo i bezpłatnie młodzież LGBT+.

W ramach projektu młodzież LGBT+ (około 156 osób) doświadczająca przemocy i dyskryminacji z terenu Sądecczyzny otrzyma wsparcie psychologiczne i prawne. Aby dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia, Grantobiorca przeprowadzi kampanię informacyjną w Internecie oraz w szkołach i zorganizuje konferencję dla szkół nt. przeciwdziałania homofobii i wspierania uczniów i uczennic LGBT+. Grantobiorca odbędzie również wizytę studyjną do organizacji zajmującej się wsparciem osób nieheteronormatywnych, by bliżej przyjrzeć się specyfice pracy takiej organizacji.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży LGBT+ mieszkającej na Sądecczyźnie. Wsparcie psychologiczne i prawne pomoże radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami i wpłynie pozytywnie na samoakceptację i poczucie własnej wartości młodych osób. Pośrednio działania obejmą również szkoły, w tym dyrektorów i dyrektorki oraz grono pedagogiczne, które zostaną zaproszone do rozmowy o zjawisku homofobii w szkołach – często ignorowanym – i o tym, jak szkoła może wspierać uczniów i uczennice LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel