fbpx
Mamy prawa! Tolerancja i szacunek
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Moszczenica Niżna
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
11-10-2021 - 10-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 930,00 EUR
Dotacja:
29 930,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczy problemu rosnącej przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz braku wsparcia dla młodzieży LGBT+ na Sądecczyźnie. Problem wpisuje się w polityczno-medialną nagonkę na osoby LGBT+ w Polsce. Przed trzema laty w całej Polsce – również na terenie małopolskiej Sądecczyzny – samorządy masowo ustanawiały tzw. „strefy wolne od LGBT”. Tym działaniom towarzyszyła radykalizacja postaw społecznych, rosnąca homofobia i transfobia – Polska szybko znalazła się na czele rankingu najbardziej homofobicznych państw Europy (ILGA Europe). Tymczasem blisko 70% osób LGBT+ deklaruje, że doświadczyło przemocy i miało myśli samobójcze. Na terenie Małopolski sytuacja jest jeszcze bardziej alarmująca – aż 84% osób LGBT+ doświadczyło tu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Na terenie Sądecczyzny nie ma miejsca, gdzie młodzież LGBT+ mogłaby szukać wsparcia anonimowo i bezpłatnie.

W ramach projektu młodzież LGBT+ (213 osób) doświadczająca przemocy i dyskryminacji z terenu Sądecczyzny otrzymała wsparcie – przede wszystkim psychologiczne, ale również prawne. Grantobiorca przeprowadził kampanię informacyjną w Internecie oraz w szkołach nt. oferowanego wsparcia oraz zorganizował konferencję dla szkół nt. przeciwdziałania homofobii i wspierania uczniów i uczennic LGBT+. Grantobiorca odbył również wizytę studyjną do krakowskiej organizacji zajmującej się wsparciem osób LGBT+, by bliżej przyjrzeć się specyfice pracy takiej organizacji.

Projekt skierowany był przede wszystkim do młodzieży LGBT+ mieszkającej na Sądecczyźnie. Wsparcie psychologiczne i prawne pomogło młodym ludziom radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami i podniosło ich poczucie własnej wartości. Pośrednio działania objęły również szkoły, uczniów i uczennice, a także dyrekcje oraz kadrę pedagogiczną. Osoby te uczestniczyły w rozmowach o zjawisku homofobii w szkołach – często ignorowanym – i o tym, jak szkoła może wspierać uczniów i uczennice LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel