fbpx
No body
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Bolęcin
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 912,00 EUR
Dotacja:
24 912,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
bliscy, LGBT+, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na rosnącą przemoc i mowę nienawiści wobec osób LGBT+ na terenie Krakowa. Zdecydowana większość osób LGBT+ doświadczyła mowy nienawiści, wiele z nich padło ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. Niestety, w ostatnich latach liczba homofobicznych aktów nienawiści gwałtownie wzrasta. Nie bez znaczenia jest tu kontekst ogólnopolski i polityczno-medialna nagonka na osoby LGBT+, m.in. narracja o „wrogiej ideologii LGBT” czy ustanawianie tzw. „stref wolnych od LGBT” przez samorządy. Kampania nienawiści sprzyja radykalizacji postaw społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży.

Projekt wielopłaszczyznowo odpowiada na opisany wyżej problem. Grantobiorca przygotuje wystawę prac artystycznych poświęconą problematyce przemocy wobec osób LGBT+; wystawie towarzyszyć będą oprowadzania kuratorskie i spotkania z artystami i artystkami. Działaniem interwencyjnym, skierowanym bezpośrednio do osób LGBT+ oraz ich bliskich, będą konsultacje psychologiczne. W ramach projektu Grantobiorca przygotuje i przeprowadzi również cykl 10 warsztatów artystyczno-antydyskryminacyjnych dla min. 50 nauczycieli i nauczycielek oraz animatorów i animatorek przygotowujących ich do pracy ze społecznością lokalną i młodzieżą. Ostatnim elementem projektu będzie kampania antydyskryminacyjna na TikToku złożona z serii 20 krótkich filmików. Z projektu skorzystają różne grupy: krakowska społeczność LGBT+ oraz jej bliscy, edukatorzy i edukatorki, społeczność lokalna, w tym młodzież.

Partner, organizator popularnego festiwalu muzycznego, ma duże doświadczenie we wdrażaniu antydyskryminacyjnych rozwiązań w kulturze, w tym tworzeniu bezpiecznych przestrzeni dla osób LGBT+ i włączaniu mniejszości w wydarzenia kulturalne. Zostanie on zaangażowany w przygotowanie warsztatów antydyskryminacyjnych i promocję projektu – przede wszystkim wśród młodych osób.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel