fbpx
No body
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Bolęcin
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-11-2021 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 912,00 EUR
Dotacja:
24 912,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
bliscy, LGBT+, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na rosnącą przemoc i mowę nienawiści wobec osób LGBT+ na terenie Krakowa. Zdecydowana większość osób LGBT+ doświadczyła mowy nienawiści, wiele z nich padło ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. Niestety, w ostatnich latach liczba homofobicznych aktów nienawiści gwałtownie wzrasta. Nie bez znaczenia jest tu kontekst ogólnopolski i polityczno-medialna nagonka na osoby LGBT+, m.in. narracja o „wrogiej ideologii LGBT” czy ustanawianie tzw. „stref wolnych od LGBT” przez samorządy. Kampania nienawiści sprzyja radykalizacji postaw społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży.

W ramach projektu Grantobiorca przygotował wystawę prac artystycznych poświęconą problematyce przemocy wobec osób LGBT+. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie oraz spotkania z twórcami i twórczyniami. Osobom LGBT+ oraz ich bliskim zaoferowano wsparcie bezpośrednie w postaci konsultacji psychologicznych. Grantobiorca przygotował i przeprowadził cykl 5 warsztatów artystyczno-antydyskryminacyjnych dla kadry pedagogicznej. Przeprowadzono również 5 warsztatów antydyskryminacyjnych uzupełnionych o temat tworzenia bezpieczniejszych przestrzeni klubowych. Były one skierowane do środowiska muzycznego i klubowego, w tym dla ochroniarzy, menedżerów i innych pracowników i pracownic dla osób LGBT+ z Ukrainy. Ostatnim elementem projektu była kampania antydyskryminacyjna na TikToku złożona z serii krótkich filmików.

Z projektu skorzystały różne grupy: krakowska społeczność LGBT+ oraz jej bliscy, edukatorzy i edukatorki, środowisko klubowe i muzyczne, społeczność lokalna, w tym młodzież. Wystawa wniosła do społecznej debaty zniuansowaną refleksję nad tożsamością, estetyką queer, wykluczeniem i dyskryminacją. Wśród odbiorczyń i odbiorców wystawy oraz działań edukacyjnych wzrosła świadomość nt. dyskryminacji i przemocy, których doświadcza społeczność LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel