fbpx
PełnoAktywni – SamoSprawni
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Osmola
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
51 125,00 EUR
Dotacja:
48 465,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością, wolontariusze

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 11% mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego. W powiatach bielskim, siemiatyckim i hajnowskim sprawami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami zajmują się głównie instytucje pomocy społecznej. Niewiele lokalnych instytucji ma jednak zasoby, by pracować nad wzmocnieniem sprawczości i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie kwestie te są najczęściej spychane na margines zarówno przez decydentów jak i przez samą społeczność lokalną czy media. Osoby z niepełnosprawnościami rzadko są pytane o ich realne potrzeby i rzadko oddaje się im głos, by mogły mówić we własnej sprawie.
W ramach projektu zorganizowano Akademię Samorzeczników, w ramach której przeszkolono i przygotowano do pracy samorzeczniczej 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 10 opiekunów i opiekunek. Przeszkolone osoby przyjęły rolę się mentorów i mentorek kilkunastu młodych osób z niepełnoprawnościami, wspólnie przygotowując z nimi 6 lokalnych akcji w szkołach, bibliotece czy w przestrzeni publicznej. Równocześnie Grantobiorca pracował z instytucjami systemu wsparcia, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi liderami i liderkami nad dobrym sojusznictwem – 14 osób przeszło szkolenie strażnicze, a 18 osób wzięło udział w kursie języka migowego. Elementem projektu była również wizyta studyjna do oddziału PSONI w Jarosławiu. W ramach Forum Samorzeczników odbyła się lokalna dyskusja o prawach osób z niepoprawnościami. Osoby uczestniczące w projekcie wspólnie opracowały Kartę Równości w Różnorodności i Lokalną Kartę Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Uruchomiono również telewizję społeczną, a w prace dziennikarskie zaangażowały się samorzeczniczki i samorzecznicy. Postulaty zebrane na Forum Samorzeczników zostały przedstawione w Sejmie podczas spotkania z jednym z kół poselskich.
W rezultacie projektu kilkanaście osób zostało wzmocnionych i wyposażonych w kompetencje do pracy samorzeczniczej, a idea samorzecznictwa osób z niepełnosprawnościami zaistniała w świadomości lokalnych instytucji zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Zmiana zaszła przede wszystkim w życiu konkretnych osób – osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i opiekunek, które postanowiły włączyć się w działania społeczne. Grantobiorca buduje również poparcie wśród społeczności lokalnej dla Karty Praw Osób z Niepełnosprawnościami, by potem skutecznie prowadzić działania na rzecz przyjęcia Karty przez samorządy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=xlfgibSi8to&t=37s

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel