PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
88 380,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania interwencyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, osoby z niepełnosprawnością, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczy problemu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w postępowaniu administracyjnym i sądowym w województwie pomorskim. W Polsce wciąż nie wdrożono procedur antydyskryminacyjnych i włączających osoby z niepełnosprawnościami do procedur administracyjnych i sądowych. Tymczasem po wyczerpaniu możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przysługującej na wczesnych etapach postępowania, osoby z niepełnosprawnościami – pozbawione pełnomocnika – nie mogą się należycie bronić. Często bywają zresztą postrzegane jako niewiarygodne przez sędziów i prokuratorów. Niepełnosprawność wpływa na decyzje podejmowane przez sędziów w sprawach rodzinnych (np. dotyczących opieki nad dzieckiem) czy na decyzje prokuratorów w sprawach karnych (np. brak nakazu opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy wobec osoby z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu Grantobiorca wesprze 30 osób z niepełnosprawnościami w postępowaniach przed urzędami oraz sądami. Zbada również przypadki dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w wymiarze sprawiedliwości i administracji publicznej (30 audytów) i sformułuje rekomendacje dla instytucji. Minimum 5 instytucji zrewiduje swoje procedury i praktyki, wprowadzając zmiany w regulaminach w zakresie dostępności czy opracowując procedury przesłuchiwania osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach kampanii społecznej Grantobiorca przeprowadzi m.in. szkolenie informacyjno-promocyjne dla władz i organizacji pozarządowych oraz uruchomi infolinię informacyjno-promocyjną nt. projektu.

Dzięki projektowi osoby z niepełnosprawnościami uzyskają wsparcie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, odzyskają sprawczość, a ich prawa zaczną być respektowane. Działania wpłyną również na pracę instytucji – zwiększy się wiedza i świadomości osób pracujących w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości, podniesie się ich wrażliwość i poprawią standardy pracy w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel