fbpx
PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
88 380,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania interwencyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, osoby z niepełnosprawnością, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczył problemu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w postępowaniu administracyjnym i sądowym w województwie pomorskim. W Polsce wciąż nie wdrożono procedur antydyskryminacyjnych i włączających osoby z niepełnosprawnościami do procedur administracyjnych i sądowych. Tymczasem po wyczerpaniu możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przysługującej na wczesnych etapach postępowania, osoby z niepełnosprawnościami – pozbawione pełnomocnika – nie mogą się należycie bronić. Często bywają zresztą postrzegane jako niewiarygodne przez sędziów i prokuratorów. Niepełnosprawność wpływa na decyzje podejmowane przez sędziów w sprawach rodzinnych (np. dotyczących opieki nad dzieckiem) czy na decyzje prokuratorów w sprawach karnych (np. brak nakazu opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy).

W ramach projektu Grantobiorca wsparł 30 osób z niepełnosprawnościami w postępowaniach przed urzędami oraz sądami. Wsparcie dotyczyło przypadków naruszeń lub ograniczeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy na terenie całego woj. pomorskiego. W oparciu o zidentyfikowane naruszenia zostały przeprowadzone audyty tematyczne (petycje) w 30 instytucjach publicznych, które wskazały konkretne problemy. W kolejnym kroku zaproponowano rozwiązania systemowe w poszczególnych obszarach. W sumie 5 instytucji uwzględniło sformułowane przez Grantobiorcę postulaty i rekomendacje zmian w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. W ramach kampanii społecznej Grantobiorca przeprowadził m.in. szkolenie dla władz i organizacji pozarządowych oraz uruchomił infolinię informacyjną nt. projektu.

Dzięki projektowi 30 osób z niepełnosprawnościami uzyskało wsparcie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, odzyskało sprawczość, a ich prawa zaczęły być respektowane. Działania wpłynęły również na pracę instytucji – zwiększyła się wiedza i świadomość osób pracujących w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości nt. praw osób z niepełnosprawnościami. 5 instytucji pozytywnie odpowiedziało na audyt wśród nich są Prezydent Miasta Gdyni, Naczelna Rada Lekarska, Burmistrz Miasta Władysławowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Poczta Polska SA, Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel