fbpx
Plaża dostępna dla wszystkich
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Gmina Jastarnia, Jastarnia, Polska
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
58 826,76 EUR
Dotacja:
58 826,76 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, nowe metody i standardy świadczenia usług, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, osoby z niepełnosprawnością, samorządowcy, społeczeństwo

Od wielu lat działamy, aby nadmorskie plaże w Polsce były dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności – między innymi dla osób z niepełnosprawnościami, opiekunów/ek dzieci, osób starszych czy osób po kontuzjach. Mimo szerokiego zakresu naszych działań edukacyjnych, tworzenia rekomendacji i konsultacji z samorządami, wiele plaż wciąż nie jest dostosowanych do potrzeb różnych odwiedzających nawet na podstawowym poziomie. Z naszych doświadczeń i rozmów z samorządami i działacz(k)ami wynika, że brakuje osób zajmujących się dialogiem w tej kwestii między gminami a aktywist(k)ami, uniwersalnego planu architektonicznego do wdrożenia i certyfikatu, który by promował i potwierdzał działania samorządów.
Odpowiemy na te problemy, tworząc i wdrażając w Polsce program certyfikujący, który będzie określał kryteria plaży w pełni dostępnej dla wszystkich – bez względu na stopień sprawności. Przeprowadzimy konsultacje kryteriów certyfikatu z ekspert(k)ami do spraw dostępności, aktywist(k)ami, samorządami i osobami zajmującymi się architekturą i budownictwem. Przeszkolimy osoby zarządzające plażami z tematu ich dostępności i certyfikacji. Przeszkolimy osoby do przeprowadzenia audytów plaż i kontroli inwestycji wdrażanych przez nadmorskie samorządy. Stworzymy kampanię „”Plaża dostępna dla wszystkich””, aby promować temat dostępnych plaż oraz program certyfikacji. Chcemy zachęcić nowe samorządy do rozwoju ich gmin w tym kierunku i upowszechniać informacje o stanie polskich plaż. W wybranych samorządach zainteresowanych certyfikacją zorganizujemy otwarte sesje dialogu „Plaża w pełni dostępna – lokalne potrzeby””, w których wezmą udział przedstawiciele/ki władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców/nek.
Partnerem projektu jest Gmina Jastarnia, z którą od kilku lat współpracujemy w temacie dostępności plaż na terenie Półwyspu Helskiego. Dzięki tej współpracy przeprowadzimy pilotażowe wdrożenie programu certyfikacji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel