fbpx
Plaża dostępna dla wszystkich
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Gmina Jastarnia, Jastarnia, Polska
Okres realizacji:
06-11-2020 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
58 826,76 EUR
Dotacja:
58 826,76 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, nowe metody i standardy świadczenia usług, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, osoby z niepełnosprawnością, samorządowcy, społeczeństwo

Od wielu lat działamy, aby nadmorskie plaże w Polsce były dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności – między innymi dla osób z niepełnosprawnościami, opiekunów/ek dzieci, osób starszych czy po kontuzjach. Mimo szerokiego zakresu naszych działań edukacyjnych, tworzenia rekomendacji i konsultacji z samorządami wiele plaż nadal nie było dostosowanych do potrzeb różnych odwiedzających nawet na podstawowym poziomie. Z naszych doświadczeń i rozmów z samorządami i działacz(k)ami wynika, że brakowało osób oddelegowanych do zajmowania się tym tematem, uniwersalnego planu architektonicznego do wdrożenia oraz certyfikatu, który promowałby i potwierdzał działania samorządów.

Odpowiedzieliśmy na te problemy, tworząc i wdrażając jedyny w Polsce program certyfikujący, który określa kryteria plaży w pełni dostępnej dla wszystkich – bez względu na stopień sprawności. Przeprowadziliśmy konsultacje kryteriów certyfikatu z ekspert(k)ami do spraw dostępności, aktywist(k)ami, samorządami i osobami zajmującymi się architekturą i budownictwem. Przeszkoliliśmy osoby zarządzające plażami z tematu ich dostępności i certyfikacji. Przeszkoliliśmy też osoby do prowadzenia audytów plaż i kontroli inwestycji wdrażanych przez nadmorskie samorządy i w ramach projektu przeprowadziliśmy jeden społeczny audyt. Stworzyliśmy kampanię „Plaża dostępna dla wszystkich”, aby promować temat dostępnych plaż oraz program certyfikacji. Naszym celem było zachęcenie nowych samorządów do rozwoju ich gmin w tym kierunku i upowszechnianie informacji o stanie polskich plaż. W wybranych samorządach zainteresowanych certyfikacją zorganizowaliśmy otwarte sesje dialogu „Plaża w pełni dostępna – diagnozujemy potrzeby”, w których wzięli udział przedstawiciele/ki władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy/nki.

Partnerem projektu była Gmina Jastarnia, z którą od kilku lat współpracujemy w temacie dostępności plaż na terenie Półwyspu Helskiego. Oprócz kilku innych gmin wzięła ona udział w pilotażu wdrożeniaprogramu certyfikacji plaż dla osób z różnymi potrzebami, w tym także z niepełnosprawnością. Dzięki niemu w 2022 roku pierwszy raz w Polsce powstały trzy certyfikowane wejścia na plaże dostępne dla wszystkich (w Jastarni, Sopocie i Gdyni). Sam program cieszył się sporym zainteresowaniem, więc liczymy, że takich plaż powstanie w przyszłości więcej. Program certyfikacji jest kontynuowany.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel