fbpx
Polska naszym wspólnym domem
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
migranci

W ostatniej dekadzie liczba cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce znacznie wzrosła. Na początku 2020 r. było ich ok. miliona, z czego ponad 80 tys. posiadało pobyt stały. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. te liczby wielokrotnie wzrosły. Chociaż cudzoziemcy i cudzoziemki mogą legalnie mieszkać, pracować i uczyć się w Polsce, to na drodze do pełni praw obywatelskich, napotykają wiele trudności – poza trudnościami prawnymi, związanymi z uzyskaniem obywatelstwa, napotykają bariery społeczne. Często oferuje się im zaniżone wynagrodzenia, pracę w szarej strefie, w godzinach nocnych, deleguje do wykonywania najbardziej uciążliwych czynności. Kontrole PIP wykazują nadużycia popełnione przez pracodawców wobec pracowników zagranicznych: nieprzestrzeganie godzin pracy, brak zapłaty za nadgodziny, nieprzyznawanie urlopów. Niestety, rząd przedstawia różnorodność kulturową i religijną jako zagrożenie. Antyuchodźcza retoryka spowodowała pogorszenie nastawienia Polek i Polaków do cudzoziemców i cudzoziemek, szczególnie do uchodźców i uchodźczyń.

W ramach projektu opracowano i zrealizowano kilka programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup: Akademię Mentorów i Mentorek Kulturowych (8 zjazdów weekendowych) oraz Akademię Edukatorów i Edukatorek Kulturowych (6 zjazdów). Edukatorzy i edukatorki przygotowali_ły 7 inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do migrantów i migrantek. Młodzież z rodzin migranckich i uchodźczych wzięła z kolei udział w Akademii Aktywizmu, która poświęcona była samorzecznictwu. Realizowano również program tzw. Międzykulturowego Wolontariatu dla osób, które chciały uczyć języka polskiego dorosłych i dzieci oraz wspierać dzieci w lepszym starcie w szkole.

Osoby uczestniczące w Akademii Mentorów Kulturowych (11 osób) nauczyły się wspierać migrantów i migrantki oraz rozwiązywać konflikty, natomiast osoby uczestniczące w Akademii Edukatorów Kulturowych (17 osób) zwiększyły kompetencje związane z planowaniem, organizacją i prowadzeniem aktywności grupowych. Młodzież biorąca udział w Akademii Aktywizmu (11 osób) poznała zagadnienia związane z prawami człowieka i dziecka oraz rozwinęła kompetencje samorzecznicze. W projekcie wzięło udział 44 cudzoziemców i cudzoziemek oraz 63 wolontariuszy i wolontariuszek z Polski. Rezultatem projektu jest aktywne włączenie zarówno cudzoziemców i cudzoziemek jak i Polaków i Polek do procesu integracji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel