fbpx
Polska naszym wspólnym domem
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
migranci

W ostatniej dekadzie liczba cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce znacznie wzrosła. Na początku 2020 było ich ok. miliona, z czego 80414 posiadało pobyt stały. Warszawę zamieszkuje największa ich liczba. Jednocześnie od 2015 r. rosną nastroje ksenofobiczne w polskim społeczeństwie. Chociaż cudzoziemcy i cudzoziemki mogą legalnie mieszkać, pracować i uczyć się w Polsce, to na drodze do pełni praw obywatelskich, napotykają wiele trudności – poza trudnościami prawnymi, związanymi z uzyskaniem obywatelstwa, spotykają ich bariery społeczne. Antyuchodźcza retoryka spowodowała pogorszenie nastawienia Polek i Polaków do cudzoziemców, szczególnie do uchodźców.

Projekt ma na celu upodmiotowienie cudzoziemców i cudzoziemek (dorosłych i dzieci), przekazanie im kompetencji do wspierania innych, aktywnego promowania siebie, swojej kultury, zainteresowań i opinii, obrony swoich praw. Kolejnym celem jest włączenie cudzoziemców i Polaków do procesu integracji: poprzez wolontariat i inicjatywy kulturalne i edukacyjne samych cudzoziemców.

W ramach projektu odbędzie się dla dorosłych: Akademia Mentorów i Mentorek Kulturowych (8 zjazdów weekendowych) i Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych (6 zjazdów); Akademia Aktywizmu (1 tydzień zajęć) dla grupy samorzeczniczej młodzieży (14-18 lat) z rodzin migranckich i uchodźczych; Międzykulturowy Wolontariat dla osób, które chciałyby uczyć języka polskiego dorosłych i dzieci, wspierać dzieci w nauce szkolnej i indywidualnym rozwoju, pomagać cudzoziemcom i cudzoziemkom w integracji.

Osoby uczestniczące w AMK (12 osób) nauczą się pomagać i rozwiązywać konflikty, osoby uczestniczące w AEK (12 osób) zwiększą kompetencje związane z planowaniem, organizacją i prowadzeniem aktywności grupowych. Osoby uczestniczące w AA (10 osób) poznają zagadnienia związane z prawami człowieka i dziecka oraz funkcjonowaniem instytucji publicznych. W projekcie weźmie udział 44 cudzoziemców i cudzoziemek oraz 70 wolontariuszy i wolontariuszek z Polski.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel