fbpx
Pozarządowy Ostry Dyżur
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Wałbrzych
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
150 000,00 EUR
Dotacja:
150 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt przewiduje wsparcie dla dolnośląskich organizacji pozarządowych świadczone przez 10 inkubatorów NGO w województwie. Projekt przede wszystkim ma zapobiegać problemowi, z którym borykają się organizacje pozarządowe, a mianowicie niskim umiejętnościom zarządczym kadr organizacji pozarządowych, w tym zarządzania w sytuacji kryzysowej. Dotyczy to szczególnie organizacji o małym doświadczeniu i potencjale. Projekt angażuje nie tylko realizatorów projektu, ale też 10 organizacji wspierających na terenie całego województwa.
Działania projektowe przewidują:
• wspieranie liderów – doradztwo, tutoring, szkolenia, porady eksperckie,
• budowanie współpracy między organizacjami na danym terenie i tworzenie bazy zasobów organizacji,
• promocja organizacji w środowisku lokalnym,
• wsparcie organizacji w poszerzaniu swojej oferty i zakresu działania w taki sposób, aby utrzymać jej funkcjonowanie także w czasie ewentualnych sytuacji kryzysowych takich jak pandemia,
• wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w procesie konsultacji i monitoringu lokalnego prawa.
Działania posłużą wzmocnieniu potencjału ngo o niskim potencjale i małym doświadczeniu, a dodatkowo wesprą je w radzeniu sobie w warunkach epidemicznych. Proponowane działania są komplementarne do działań prowadzonych przez funkcjonujące na obszarze województwa inkubatory.
Rezultaty projektu obejmują m.in.: wsparcie minimum 300 organizacji pozarządowych w dziedzinie zarządzania i wypracowanie co najmniej 100 planów rozwoju organizacji. Powstanie też narzędzie do wymiany zasobów pomiędzy organizacjami pozarządowymi
Partnerzy są członkami Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO. W ramach sieci każda organizacja odpowiada za konkretny obszar działalności sieci. Zakres działalności partnera z Islandii również odpowiada na potrzeby jakie zgłaszały inkubatory NGO podczas spotkań sieci, jego wsparcie będzie dotyczyło przede wszystkim roli organizacji pozarządowych w procesie konsultacji i monitoringu lokalnego prawa.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel