fbpx
Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
76 140,00 EUR
Dotacja:
74 340,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, społeczność lokalna, wolontariusze

Według naszych badań oraz innych analiz przeprowadzonych na terenach gminy Konopnica (woj. lubelskie) i dwóch sąsiednich gmin wynika, że młodzież ze szkół działających na tych obszarach cechuje niski poziom aktywności obywatelskiej, trudności w nauce i w zaangażowaniu społecznym.

Odpowiadając na te problemy, zaangażowaliśmy uczniów i uczennice, osoby z ich rodzin i otoczenia oraz władze czterech szkół z 3 gmin. Zorganizowaliśmy warsztaty o zaangażowaniu społecznym i obywatelskim, współpracy, komunikacji, radzeniu sobie z problemami oraz o realizowaniu własnych inicjatyw w swojej społeczności. Do pracy z młodzieżą przygotowaliśmy 12 wolontariuszy i wolontariuszki, aby to oni uczyli i inspirowali młodych. Każda klasa miała za zadanie wymyślenie i zrealizowanie własnej inicjatywy. W efekcie zostało zrealizowanych 12 młodzieżowych inicjatyw angażujących społeczności szkół.

Naszymi partnerami były 4 szkoły podstawowe z 3 sąsiednich gmin, położonych wokół Lublina. Były to szkoły zarówno z terenu wiejskiego, jak i miejskiego, niepubliczne oraz publiczne. Dzięki takiemu wyborowi partnerów zaangażowaliśmy młodzież o różnorodnych perspektywach.

Z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zakończenie projektu wynika, że uczniowie i uczennice zwiększyli swoją wiedzę o realizacji inicjatyw społecznych i chcą ją wykorzystywać w praktyce. Dodatkowym sukcesem projektu było zwrócenie uwagi osób pracujących w szkole na potrzeby młodzieży. Widzieliśmy, że wspólny udział w projekcie klasy i wychowawcy lub wychowawczyni bardzo często otwierał dorosłym oczy na to, czego faktycznie potrzebuje młodzież i co jest dla nich ważne w ich najbliższym otoczeniu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel