fbpx
Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
76 140,00 EUR
Dotacja:
74 340,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, społeczność lokalna, wolontariusze

Według naszych badań oraz innych badań przeprowadzonych na terenach gminy Konopnica (woj. lubelskie) i dwóch sąsiednich gmin, wynika że młodzież ze szkół działających na tych obszarach cechuje niski poziom aktywności obywatelskiej, trudności w nauce i w zaangażowaniu społecznym.

Odpowiadając na te problemy, zaangażujemy uczniów i uczennice, osoby z ich rodzin i otoczenia oraz władze czterech szkół z 3 gmin. Chcemy nauczyć ich przede wszystkim postaw liderskich i obywatelskich, współpracy oraz znajdowania przestrzeni do porozumienia. Zorganizujemy warsztaty, na których nauczą się między innymi postaw obywatelskich oraz liderskich i życia w zgodzie ze sobą oraz z innymi wokół. Do pracy z młodzieżą przygotujemy 12 wolontariuszy/ek, aby to oni uczyli i inspirowali młodych/e.

Naszymi partnerami są 4 szkoły podstawowe z 3 sąsiednich gmin, położonych wokół Lublina. Są to szkoły zarówno z terenu wiejskiego, jak i miejskiego, niepubliczne oraz publiczne. Dzięki takiemu wyborowi partnerów zaangażujemy obywateli/ki o różnorodnych perspektywach.

75% uczestników/czek programu zostanie objętych profesjonalną ewaluacją przez zewnętrznych badaczy/ek. Liczymy, że dzięki zgromadzonej w tej sposób wiedzy, w przyszłości łatwiej łatwiej będzie rozszerzyć nasz projekt na całą Polskę.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel