fbpx
Równoważnik
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Niemodlin
Województwo (siedziba):
opolskie
Partnerzy:
Evris Foundation, Reykjavík, Islandia
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
87 500,00 EUR
Dotacja:
87 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
mniejszości, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć w szkołach w woj. opolskim. Nauczyciele i nauczycielki oraz dyrekcje szkół nie mają świadomości tego zjawiska, nie podejmują krytycznej oceny szkolnego systemu pod kątem równości płci, zresztą uprzedzenia i stereotypy są powszechne również wśród nich. Silne przekonania nt. ról społecznych wpływają na sposób i jakość pracy kadry pedagogicznej z uczniami i uczennicami. W rezultacie szkoła negatywnie wpływa na pewność siebie i poczucie własnej wartości u dziewczyn, a także na ich późniejsze wybory zawodowe. Tymczasem są kraje, np. Islandia, w których systemowo podejmuje się starania na rzecz równości płci w szkołach.
W ramach projektu Grantobiorca wytypuje 3 szkoły, z którymi będzie pracował nad wdrożeniem standardów równościowych. Na początku dokona diagnozy środowiska szkolnego pod kątem równości płci. Następnie, wykorzystując narzędzia design thinking, zorganizuje warsztaty partycypacyjne, których efektem będzie prototyp szkolnych standardów antydyskryminacyjnych. Szkoły, wdrażając standardy, będą mogły skorzystać z mentoringu Grantobiorcy. Instrukcja wprowadzania standardów antydyskryminacyjnych w szkołach będzie szeroko dostępną. Wnioski z diagnozy szkół zostaną przedstawione na spotkaniach z decydentkami i decydentami, w tym osobami pracującymi w wydziałach oświaty, szkołach, gminie. Grantobiorca zorganizuje również wyjazdowe warsztaty prototypowania rozwiązań antydyskryminacyjnych dla 50 osób ze środowisk szkolnych. Ostatnim elementem projektu będzie konferencja nt. dobrych praktyk antydyskryminacyjnych w szkołach.
Z działań docelowo skorzystają uczniowie i uczennice, których szkoły zostaną uwrażliwione na problem stereotypów i uprzedzeń płciowych oraz wprowadzą standardy równości płci.
Partnerem w projekcie jest EVRIS Foundation, organizacja z Islandii, która podzieli się dobrymi praktykami z Islandii oraz wzmocni Grantobiorcę merytorycznie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel