fbpx
Senior – aktywny obywatel mający swój głos
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica
Miejscowość (siedziba):
Wierzbica-Osiedle
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
18 000,00 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
seniorzy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Zaangażowaliśmy 20 seniorów/ki w aktywne tworzenie Gminnego Klubu Seniora w Wierzbicy. Dotychczas osoby starsze z tej gminy wskazywały, że program klubu nie jest dopasowany do ich potrzeb. Zgłaszały również, że brakuje wśród nich liderów/ek, którzy mieliby wiedzę dotyczącą aktywności społecznej i komunikacji z władzami gminy. Naszym celem było sprawienie, aby klub był bardziej aktywny, a jego członkowie/inie mogli o nim współdecydować. W ramach projektu przeszkoliliśmy wybranych seniorów i seniorki z tematu partycypacji społecznej, prowadzenia inicjatyw społecznych, komunikacji z władzami gmin i egzekwowania własnych praw. Zostali oni lider(k)ami zbierającymi pomysły i inicjatywy od innych osób starszych w regionie. Dodatkowo, zrealizowaliśmy 20 akcji społecznych na rzecz osób starszych w naszej gminie, m.in. kartki z życzeniami od seniora/ki do seniora/ki w okresie przedświątecznym, sadzenie krzewów, lawendy oraz drzewek owocowych, wieszanie karmników dla ptaków, a także akcja promująca czytanie książek wśród dzieci.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy/czki projektu podnieśli poziom swojej wiedzy na tematy związane z partycypacją, wolontariatem czy też pozyskiwaniem środków finansowych. Seniorzy i seniorki z dużym zaangażowaniem i zapałem realizowali działania związane z tworzeniem Gminnego Klubu Seniora.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel