fbpx
Senior – aktywny obywatel mający swój głos
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica
Miejscowość (siedziba):
Wierzbica-Osiedle
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
18 000,00 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
seniorzy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Zaangażujemy 20 seniorów/ki w aktywne tworzenie Gminnego Klubu Seniora w Wierzbicy. Dotychczas osoby starsze z tej gminy wskazywały, że program Klubu nie jest dopasowany do ich potrzeb. Zgłaszały również, że brakuje wśród nich liderów/ek, którzy mieliby wiedzę dotyczącą aktywności społecznej i komunikacji z władzami gminy. Postaramy się, aby Klub był bardziej aktywny, a jego członkowie/inie mogli o nim współdecydować. W ramach projektu przeszkolimy wybranych seniorów i seniorki z tematu partycypacji społecznej, prowadzenia inicjatyw społecznych, komunikacji z władzami gmin i egzekwowania własnych praw. Zostaną oni liderami/kami zbierającymi pomysły i inicjatywy od innych osób starszych w regionie. Dodatkowo, zrealizujemy 20 akcji społecznych na rzecz osób starszych w naszej gminie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel