fbpx
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-06-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
99 072,00 EUR
Dotacja:
99 072,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Watchdog Polska tak opisuje swoją misję: „Pilnujemy, żeby ludzie wiedzieli, co robi władza. Uczymy mieszkańców, że mogą pytać urzędy, o rzeczy dla nich ważne i pokazujemy, co robić, gdy urzędnicy unikają odpowiedzi.” Głównym celem organizacji jest praca na rzecz ochrony prawa do informacji, gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, polską konstytucję oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej. Watchdog monitoruje kwestię dostępu do informacji sprawdzając, jakie informacje są dostępne oraz jak funkcjonują procedury. Edukuje o prawie do informacji, prowadząc Szkołę Inicjatyw Strażniczych (stacjonarny kurs dla watchdogów lokalnych) i (Bez)Nadzieję małej i dużej gminy (zdalny kurs dla osób zainteresowanych jakością rządzenia w gminach), angażuje obywateli do wspólnej analizy dokumentów na platformie sprawdzamyjakjest.pl. Od 2006 roku prowadzi poradnictwo prawne dla osób, które chcą korzystać z prawa do informacji – do 2022 roku udzielił ok. 12 tys. porad (ok. 1,2 tys. rocznie). Strategia wskazuje 5 obszarów, w których organizacja chce się wzmocnić: zdolność wykorzystywania międzynarodowych instrumentów ochrony prawa do informacji, monitorowanie zmian prawa związanych z prawem do informacji i skuteczne interweniowanie, umiejętność koalicyjnego działania z innymi organizacjami, rozwijanie bazy eksperckiej i stworzenie sprawnej struktury wykonawczej, z dobrym podziałem zadań i umiejętnością korzystania z zasobów, racjonalnie dzielącej pracę pomiędzy różnych swoich uczestników. Watchdog chce przekonać UE, ONZ i inne instytucje międzynarodowe o konieczności zajęcia się prawem do informacji w Polsce; polityków – że prawo do informacji jest sprawą istotną dla nich politycznie, Chce działać na rzecz zjednoczenia się organizacji praw człowieka we wspólnym dążeniu do zmian w zakresie realizowania prawa do informacji oraz mówienia wspólnym głosem o polskich problemach i międzynarodowych rozwiązaniach.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel