Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-06-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
99 072 EUR
Dotacja:
99 072 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Strategia wzmocnienia instytucjonalnego naszej organizacji ma służyć efektywnemu realizowaniu jej głównego celu. Jest nim ochrona prawa do informacji.W latach 2022-2023 skupiamy się na rzecznictwie dotyczącym zmiany ustawy i szerszego ekosystemu aktów prawnych związanych z sądownictwem czy cyfryzacją. Zakładamy bowiem, że wybory parlamentarne 2023 roku mogą wpłynąć na obietnice wyborcze i szanse na wprowadzenie korzystnych zmian. Jednocześnie wiemy, że bez zmian ustawowych nie ma szans na ochronę prawa do informacji. Odpowiedzialność władzy zanikła, a standard wypracowany przez orzecznictwo nie odpowiada europejskiemu poziomowi. Mamy wiedzę jakie zmiany są konieczne, mamy wizję jak należy to robić.Wyzwaniem zaś jest wykorzystanie potencjału i zasobów oraz dostosowanie zarządzania do nowych wyzwań.

W strategii wyznaczamy 5 obszarów, w których chcemy wzmocnić naszą organizację. Są to zdolność wykorzystywania międzynarodowych instrumentów ochrony prawa do informacji, monitorowanie zmian prawa związanych z prawem do informacji i skuteczne interweniowanie, umiejętność koalicyjnego działania z innymi organizacjami, rozwijanie bazy eksperckiej i stworzenie sprawnej struktury wykonawczej, z dobrym podziałem zadań i umiejętnością korzystania z zasobów,racjonalnie dzielącej pracę pomiędzy różnych swoich uczestników.

Spodziewane przez nas rezultaty dotyczą wywołania w Unii Europejskiej, ONZ i innych instytucjach międzynarodowych wrażenia konieczności zajęcia się prawem do informacji w Polsce; uznania przez polityków, że prawo do informacji jest sprawą istotną dla nich politycznie; zjednoczenia się organizacji praw człowieka we wspólnym dążeniu do zmian w zakresie realizowania prawa do informacji oraz skuteczna artykulacja wiedzy organizacji praw człowieka w zakresie polskich problemów i międzynarodowych rozwiązań.

Strategia adresowana jest do wewnątrz,po to by lepiej zarządzać relacjami z politykami, instytucjami międzynarodowymi, światem akademickim i innymi organizacjami.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel