fbpx
STOP przemocy, dyskryminacji, agresji – kobieto rozwiń skrzydła
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Nowy Sącz
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
20-11-2021 - 19-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania informacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem przemocy wobec kobiet, w tym kobiet młodych i z niepełnosprawnościami, w powiecie nowosądeckim. Przemoc ze względu na płeć jest zjawiskiem powszechnym i może dotyczyć każdego, bez względu na wiek czy status materialny. W czasie pandemii problem się nasilił – próśb o pomoc jest ponad dwa rady więcej niż przed pandemią. Ofiary przemocy mają jednak ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia. Lokalny system przeciwdziałania przemocy jest niedofinansowany i nie oferuje wystarczającej, kompleksowej pomocy. Ostatni monitoring potwierdził, że występuje wiele uchybień i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia procedury Niebieskiej Karty w województwie małopolskim.

W ramach projektu Grantobiorca podejmie działania pomocowe oraz edukacyjne. 45 Kobiet doświadczających przemocy skorzysta z konsultacji prawych i psychologicznych. Grantobiorca zorganizuje również 20 spotkań dla kobiet, w tym szkolenie nt. praw człowieka czy warsztaty psychoterapeutyczne, a także 50 warsztatów arteterapii oraz 3 szkolenia z samoobrony. Na konferencję poświęconą problematyce przemocy wobec kobiet zostaną lokalne władze, specjaliści i specjalistki z zakresu prawa, psychologii, socjologii, sądownictwa, przedstawiciele i przedstawicielki instytucji pomocowych oraz media. W ramach projektu odbędą się również akcje skierowane do lokalnej społeczności, w tym wystawy prac uczestniczek warsztatów, przedstawienie/performance oraz akcje w centrach handlowych. Grantobiorca wyda również broszurę poświęconą tematyce przemocy ze względu na płeć.

Dzięki projektowi 45 kobiet doświadczających przemocy otrzyma wsparcie prawne i psychologiczne, podniesie swoją wiedzę nt. praw człowieka oraz świadomość nt. przysługujących im praw. Uczestniczki wzmocnią swoją wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu, rozwiną swoją asertywność i umiejętność stawiania granic. Temat przemocy wobec kobiet stanie się również przedmiotem lokalnej debaty społecznej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel