Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

1. Aby usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi zatrudnimy dyrektora/ dyrektorkę zarządzającą. Osoba ta będzie odpowiedzialna za zarządzanie ludźmi i organizacja ich pracy w celu wykonania przez organizację kluczowych zadań i osiągnięcie wyznaczonych celów, w ścisłym porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia. Zakładamy, że rekrutacja odpowiedniej osoby zajmie nam ok. 6 miesięcy. W procesie tym chcemy skorzystać z wsparcia zewnętrznych ekspertów/ ek, którzy wspólnie z nami zastanowią się jakiej osoby szukamy, jak zakreślić jej przyszłe obowiązki, jak przeprowadzić rekrutację aby znalezc najlepsza osobę na to stanowisko.
Następnie, przy wsparciu ekspertów/ek przeprowadzimy kilkumiesięczny proces wdrażania (onboardingu) nowego pracownika (-czki). W zależności od kompetencji zatrudnionej osoby, konieczne może być zapewnienie jej dodatkowego szkolenia z zakresu np. zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Przy wsparciu zewnętrznych ekspertów/ek zastanowimy się nad wyodrębnieniem nowej struktury organizacji. Przyjrzymy się, gdzie będzie możliwe wydzielenie podzespołów i przydzielenie im liderów/ek, a które obszary działań polegać będa na tworzonych ad hoc grupach roboczych do konkretnych zadań. Zidentyfikujemy osoby o kompetencjach zarządczych, które zechcą przejąć rolę liderów/ek podzespołów, zaoferujemy im adekwatne szkolenia, lub przeprowadzimy na te stanowiska rekrutację. W trakcie facylitowanych spotkań zastanowimy się również wspólnie, czy skład naszego zespołu jest adekwatny do przedsiębranych przez nas działań – tzn. czy na pewno mamy odpowiednia ilość rąk do pracy, aby zrealizować wszystkie zakładane przez nas cele. Ze spotkań powstanie organogram objaśniający w formie graficznej strukturę SIP i zadania poszczególnych osób/ podzespołów.
3. Przeprowadzimy cykl minimum 8 szkoleń i warsztatów dla zespołu z zakresu m.in.: przeciwdziałania wypaleniu, pracy z osobami w kryzysie, budowania zaufania w zespole oraz współpracy z mediami.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel