fbpx
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od 2005 r. zajmuje się wsparciem prawnym i integracyjnym uchodźczyń_ów i migrantów_ek w Polsce oraz dążeniem do systemowej zmiany poprzez prowadzenie litygacji strategicznej oraz działań rzeczniczych. Od 2015 r. SIP z 8 innymi organizacjami współtworzy Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i migrantek. W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej i wojną w Ukrainie, SIP prowadzi szkolenia, mentoring i indywidualne konsultacje dla prawników, urzędników, pracowników organizacji pozarządowych i aktywistów z zakresu prawa uchodźczego i migracyjnego. Portal organizacji (ukraina.interwencjaprawna.pl) umożliwia szybką poradę prawną lub szkolenie dla osób pomagających osobom uciekającym z Ukrainy, stanowi też sprawdzoną bazę wiedzy. SIP udziela pomocy prawnej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców – szczególnie obywatelom państw trzecich czy dzieciom bez opieki. . Od sierpnia 2021 r. jest stale obecny na pograniczu polsko-białoruskim. SIP prowadzi litygację strategiczną, a jego najważniejsze osiągnięcia to: uzyskanie zarządzenia tymczasowego i złożenie skargi do ETPC w związku z uwięzieniem grupy Afgańczyków w Usnarzu Górnym; uzyskanie pierwszego orzeczenia polskiego sądu wskazującego, że zatrzymania i późniejsze wywózki na Białoruś cudzoziemców są nielegalne, nieprawidłowe i niezasadne, a rozporządzenie na ten temat zostało wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej; wywalczenie w sądach administracyjnych prawa uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą do świadczeń 500+, i prawa osób w postępowaniach uchodźczych do świadczeń 300+. Dzięki dotacji instytucjonalnej SIP poszerzy swoją platformę Imig (służącą wsparciu prawnemu online) o ukraińską wersję językową, zaktualizuje znajdujące się na niej treści, stworzy też nową strukturę zarządzania organizacją oraz będzie kontynuować strategiczne działania prawne, w tym litygację strategiczną.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel