fbpx
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Stowarzyszenie Klon/Jawor to ogólnopolska organizacja pozarządowa, wspierająca rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce od ponad 20 lat. Najważniejsze obszary jego aktywności to działalność informacyjna, poradnicza i badawcza. Organizacja prowadzi portal organizacji pozarządowych ngo.pl – największe, bezpłatne źródło informacji, wiedzy i opinii o działalności społecznej w Polsce. Rozpoznawany przez 82% polskich organizacji, w 2021 r. odwiedziło go ok. 4 mln użytkowników. Portal pełni funkcje: poradniczą, informacyjną i opiniotwórczą oraz umożliwia społecznikom upowszechnianie informacji o swoich działaniach. Codziennie publikowanych jest ok. 80 aktualności o życiu społecznym. W portalu znajduje się spis.ngo.pl: największy, bezpłatny zbiór danych z informacjami o ponad 190 tys. podmiotach społecznych. Integralną częścią ngo.pl jest komunikacja w mediach społecznościowych (ok 70 tys. odbiorców) oraz poradnik.ngo.pl – kompendium wiedzy o prowadzeniu organizacji, złożone z 20 działów tematycznych (m.in. księgowość, podatki, źródła finansowania). Rocznie korzysta z niego blisko 2 mln użytkowników, zespół Klonu udziela ok. 4000 porad. Od 2002 r. organizacja prowadzi regularne, ogólnopolskie badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce” (9 edycji) oraz inne badania dot. aktywności obywatelskiej (ponad 50) – z wyników korzystają przedstawiciele sektora, administracji publicznej, studenci i pracownicy naukowi oraz media (ogólnopolskie i lokalne). W ramach dotacji instytucjonalnej Klon/Jawor w latach 2022 – 2024 rozwinie i wzmocni system informacyjny ngo.pl, zapewniający dostęp do wiedzy i informacji ok. 4 mln użytkownikom rocznie, będzie pracować nad wzmocnieniem stabilności finansowej organizacji (m.in. przez rozwój marketingu i działalności odpłatnej), opracuje strategię na nadchodzące lata.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel