fbpx
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Iustitia to stowarzyszenie sędziów, którego cele to reprezentowanie sędziów, edukacja w zakresie praw człowieka i wolności obywatelskich oraz rozwój praworządnego społeczeństwa obywatelskiego. Iustitia chce budować zaufanie i przełamywać bariery w stosunku społeczeństwa do sędziów oraz działać na rzecz zmian, które uporządkują sytuację prawną w Polsce i zreformują sądownictwo. Sędziowie prowadzą zajęcia online dla szkół, potrafią rozmawiać z najmłodszymi „o Królewnie, która zniosła wszystkie prawa” i w konwencji bajki tłumaczyć, czym jest konstytucja, jak i przeprowadzić symulację rozprawy dla nieco starszych dzieci. W ramach działań edukacyjnych uczestniczą m.in. w festiwalach muzycznych ( Pol’and’Rock, Opener Festival), targach książki w Warszawie i Krakowie, prowadzą kafejki prawne (m.in. w W-wie, Poznaniu, Opolu, Bydgoszczy, Włocławku, Gdańsku, Lublinie, Zielonej Górze), współorganizują w całej Polsce Dzień Edukacji Prawnej oraz Dni Wymiaru Sprawiedliwości. Jedną z głośnych inicjatyw Iustitii była organizacja 11.01.2020 „Marszu 1000 tóg”, (sprzeciwiającego się rozmontowywaniu państwa prawa w Polsce), w którym uczestniczyło ok. 30 tys. osób. Na współorganizowanym przez Iustitię I Kongresie Prawników Polskich (2017) zadecydowano o powołaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotowała projekty opinii i aktów prawnych dotyczących m.in. KRS, delegacji sędziów do innych sądów i organów, a zwieńczeniem tego był scenariusz przywracania praworządności w Polsce, realizujący orzeczenia TSUE i ETPCz (przyjęty przez Porozumienie dla Praworządności i następnie wniesiony do Sejmu). Dzięki dotacji instytucjonalnej organizacja planuje działania aktywizujące, edukacyjne i integracyjne – spotkania otwarte dla obywateli, publikacje i konferencje dotyczące wymiaru sprawiedliwości oraz praworządności, nowe wydanie poradnika dla młodzieży, wewnętrzną integrację środowiska sędziowskiego oraz rozwój współpracy z sędziami z innych krajów UE.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel