Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Nasza diagnoza sytuacji w Polsce jest jednoznaczna i zgodna z opiniami wszystkich organizacji prawniczych działających w Polsce i UE. Istnieje w naszym kraju systemowe zagrożenie praworządności. Szereg badań i analiz pokazuje jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego zagrożenia. Ma to również fundamentalne znaczenie dla demokracji i naszej przyszłości w UE. Wciąż jednak dostrzegamy nieufność i pewne stereotypy w stosunku do sędziów, co utrudnia dialog ze społeczeństwem. Iustitia od lat prowadzi działania w 3 obszarach: wewnętrznym (sędziowie), krajowym oraz międzynarodowym. Planuje (dalej) prowadzić działalność edukacyjną i aktywizującą. Wszystko po to, aby wzmacniać praworządne społeczeństwo obywatelskie, budować zaufanie i przełamywać bariery w stosunku do sędziów oraz działać na rzecz zmian, które nie tylko uporządkują sytuację prawną w Polsce, ale i również (realnie) zreformują sądownictwo. Aby to osiągnąć ważne wydaje się wzmacnianie kompetencji sędziów oraz wyposażenie ich w zasoby pozwalające na rozwinięcie działalności edukacyjnej, zintegrowanie środowiska i wzmocnienie sędziowskiego etosu. Z kolei rozwój kontaktów międzynarodowych daje sędziom szansę zarówno na pozyskanie wsparcia w Europie oraz transfer doświadczeń do innych krajów wspólnoty. Nasze planowane działania to działania aktywizujące, edukacyjne i integracyjne – przeróżne spotkania, debaty, szkolenia, konferencje, warsztaty w szkołach, wyjazdy studyjne, podcasty, raporty, działania w social media, prace legislacyjne, itd. Będą one ukierunkowane głównie na tę część naszego społeczeństwa, która jest niechętna UE, demokracji, jest bierna czy negatywnie nastawiona do sędziów i kwestii prawnych. Taka szeroka działalność wiąże się z naszym hasłem „Rządy Prawa, Wspólna Sprawa”. Wszystko to może spowodować, że nasza demokracja, a nawet inne kraje UE staną się odporne na zawłaszczanie wymiaru sprawiedliwości przez polityków.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel