fbpx
Taka Gmina – jak świadomi i aktywni obywatele
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Podmokle Małe
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, przeciwdziałanie przemocy, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas w 2020 roku badań wynika, że w trakcie pandemii zmniejszyło się zaangażowanie mieszkańców/nek gminy Babimost (woj. lubuskie) w działania na rzecz swojej okolicy, a jednocześnie objawiły się nowe podziały w społeczności, m.in. wobec sytuacji epidemicznej.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, podejmując kilka działań. Przygotowaliśmy uczestników/czki do pełnienia roli liderów/ek w środowisku lokalnym, przeprowadziliśmy zajęcia i debatę mające na celu poszerzanie wiedzy na temat pandemii, podjęliśmy działania rozwijające wiedzę i kompetencje dotyczące wolontariatu oraz zorganizowaliśmy warsztaty, które zwiększyły wiedzę uczestników/czek na temat równouprawnienia i przemocy wobec kobiet, a także utworzyliśmy punkt wsparcia dla kobiet. W finalnej części projektu zrealizowaliśmy z uczestni(cz)kami trzy projekty badawcze związane z ochroną środowiska. W międzyczasie odbywały się również imprezy środowiskowe, w czasie których przedstawialiśmy propozycje innowacji na terenie gminy.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki warsztatom ich uczestnicy/czki podnieśli poziom swojej wiedzy na tematy związane m.in. z pandemią, wolontariatem, równym traktowaniem kobiet i mężczyzn czy też ekologią.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel