fbpx
Taka Gmina – jak świadomi i aktywni obywatele
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Podmokle Małe
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, przeciwdziałanie przemocy, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas w 2020 roku badań wynika, że w trakcie pandemii zmniejszyło się zaangażowanie mieszkańców/nek gminy Babimost (woj. lubuskie) w działania na rzecz swojej okolicy, a jednocześnie objawiły się nowe podziały w społeczności – m.in. wobec sytuacji epidemiologicznej.

Odpowiemy na te problemy podejmując kilka działań. Przygotujemy uczestników/czki do pełnienia roli liderów/ek w środowisku lokalnym, przeprowadzimy zajęcia i debatę mające na celu poszerzanie wiedzy na temat panującej pandemii, podejmiemy działania rozwijające wiedzę i kompetencje dotyczące wolontariatu oraz zorganizujemy warsztaty, które zwiększą wiedzę uczestników i uczestniczek na temat równouprawnienia i przemocy wobec kobiet, a także utworzymy punkt wsparcia dla kobiet. W finalnej części projektu zrealizujemy z uczestnikami i uczestniczkami trzy projekty badawcze związane z ochroną środowiska oraz zorganizujemy imprezę środowiskową, w czasie której przedstawimy propozycje innowacji na terenie gminy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel