fbpx
To co powiesz może zmienić świat
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Wola Batorska
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 04-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 906,00 EUR
Dotacja:
27 906,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
społeczeństwo

Jak wskazuje raport „Open Code for Hate-free Communication” w Polsce w codziennym życiu coraz więcej doświadczamy mowy nienawiści – w mediach społecznościowych czy słuchając osób wypowiadających się publicznie. Z kolei mowa nienawiści wzmaga ksenofobię, antysemityzm i rasizm. Według naszych obserwacji dużym problemem są tzw. bańki informacyjne (opisane m.in. przez aktywistę Eli Parisera), które sprawiają, że w internecie wyświetlają się nam tylko treści utwierdzające nas w naszych poglądach. W rezultacie brak styczności z odmiennymi opiniami radykalizuje poglądy, co skutkuje nietolerancją na odmienne punkty widzenia. W odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zorganizowaliśmy kręgi dialogowe, żeby spotkać się z osobami mającymi różne poglądy na ten temat. Z rozmów z uczestni(cz)kami wiemy, że było to dla nich ważne doświadczenie i zbudowało poczucie większego zrozumienia między obecnymi osobami.

Wierzymy, że ta metoda dobrze odpowiada na narastającą polaryzację i daje możliwość usłyszenia się wzajemnie i wyrażenia osobom o odmiennych poglądach. Dlatego przeprowadzimy 5 ogólnopolskich kręgów dialogowych dla osób o różnych poglądach na ważne społecznie sprawy. Zorganizujemy 7 spotkań organizacyjno-konsultacyjnych z osobami reprezentującymi różne środowiska, które pomogą nam w przygotowaniu tych kręgów, wyborze tematów i zapraszaniu osób. Osoby prowadzące kręgi będą regularnie uczestniczyć w spotkaniach interwizyjnych. Omawiając doświadczenia facylitacji oraz informacje zwrotne – będziemy sprawdzać i rozwijać tą formułę prowadzenia dialogu i jej wymierne korzyści. Uczestnikom/czkom kręgów stworzymy możliwość porozmawiania o trudnościach komunikacyjnych z jakimi się mierzą, podczas indywidualnej rozmowy oraz spotkań w kameralnych grupach. Planujemy, że łącznie w kręgach dialogowych weźmie udział około 350 osób i w ten sposób, pozna i posłucha osób o odmiennych poglądach i rozwinie swoje umiejętności związane z empatyczną komunikacją.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel