fbpx
Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 17-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
110 245,00 EUR
Dotacja:
86 175,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem kurczącej się przestrzeni dla edukacji o prawach człowieka oraz ruchów społecznych działających na rzecz praw człowieka w Polsce. Od 2015 r. możliwość poruszania tej tematyki w szkołach jest systematycznie ograniczana przez działalność ultraprawicowych organizacji i rządzącej większości, prowadzących agresywne kampanie nienawiści wobec mniejszości, dokonujących zmian w prawie oświatowym czy zapowiadających wprowadzenia weryfikacji organizacji działających w szkole. To wszystko powoduje efekt mrożący – część nauczycieli i nauczycielek rezygnuje z podejmowania tej tematyki w obawie przed reakcją dyrekcji i rodziców. W wyjątkowo trudnej sytuacji są osoby z małych miejscowości, bo działają często w poczuciu osamotnienia.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań rozwijających kompetencje w dziedzinie edukacji na rzecz praw człowieka, aktywizmu i rzecznictwa. 21 nauczycielek wzięło udział w cyklu 5 szkoleń, a następnie zrealizowały one łącznie 88 warsztatów dla 1437 młodych osób. Powstała publikacja poświęcona wyzwaniom dla praw człowieka w Polsce oraz narzędziom do pracy z młodzieżą. Młodzież szkolna (5 zespołów z różnych miejscowości) wzięła udział w warsztatach i w programie mentoringowym, a następnie zaplanowała własne kampanie z wykorzystaniem metody design thinking. Zorganizowano także konkurs dla szkół na akcję na rzecz wolności słowa. 9 osób aktywistycznych uczestniczyło w szkoleniach z monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych, a część z nich zrealizowała własne inicjatywy. Dodatkowym działaniem był kurs mailingowy z podstaw rzecznictwa dla 40 osób. Projekt zakończono Młodzieżowym Kongresem Praw Człowieka. Partnerem w projekcie była norweska sekcja Amnesty International, która wsparła Grantobiorcę w opracowaniu narzędzi monitoringu i ewaluacji działań oraz przeprowadziła szkolenia. Zorganizowano również wizytę studyjną do norweskich organizacji prawoczłowieczych.

Nauczyciele i nauczycielki zostali/ły wyposażeni/one w wiedzę, strategie i narzędzia z zakresu edukacji na rzecz praw człowieka i mobilizowania młodzieży do aktywizmu. Projekt był także przestrzenią wymiany dobrych praktyk oraz wzajemnego wsparcia w sytuacji spadku motywacji, lęku i wypalenia zawodowego. Młodzież i osoby aktywistyczne podniosły swoją wiedzę nt. praw człowieka i umiejętności reagowania na ich łamanie, a także umiejętności współpracy w rozwiązywaniu problemów naruszeń praw człowieka w środowisku lokalnym.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 9 632,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.
https://youtu.be/2jZLxc96bAI

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel