fbpx
Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 17-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
110 245,00 EUR
Dotacja:
86 175,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, nauczyciele

Od 2015 roku w Polsce można zaobserwować pogarszające się warunki dla edukacji o prawach człowieka, a także dla samych aktywistów/ek działających na rzecz praw człowieka. Tylko zintegrowane podejście, które z jednej strony uwzględnia oddziaływanie na świadomość społeczną, a z drugiej – na decydentów, może zmienić tę sytuację.

Projekt służy budowaniu wśród młodzieży postaw promujących prawa człowieka, a jednocześnie wzmacnianiu kompetencji rzeczniczych samych aktywistów/ek. W ramach projektu powstanie publikacja dla nauczycieli/ek o wyzwaniach w dziedzinie praw człowieka w Polsce. Publikacja będzie zawierać narzędzia do edukowania młodzieży oraz angażowania ich w działania na rzecz praw człowieka. Publikacja trafi do co najmniej 1 tys. nauczycieli/ek. Projekt przewiduje także cykl spotkań offline i online dla 20 nauczycieli/ek, 50 warsztatów dla 500 młodych ludzi, a także 5 warsztatów mentoringowych dla 50 młodych osób, które przygotują osoby uczestniczące do przeprowadzenia 5 własnych kampanii promujących prawa człowieka.

Ponadto, projekt obejmuje wzmocnienie kompetencji rzeczniczych aktywistów/ek w obszarze praw człowieka. W tej części przewiduje szkolenie 10 liderów/ek działań strażniczo-rzeczniczych, 10 inicjatyw strażniczych oraz poradnik o tym, jak prowadzić lokalny monitoring w obszarze praw człowieka i podejmować działania na rzecz zmiany wobec lokalnych władz. Publikację otrzyma 100 organizacji. Partner projektu, Amnesty International Norway, będzie pełnił funkcje doradcze i konsultacyjne, dzieląc się wiedzą i dobrymi praktykami. Projekt przewiduje także wizytę studyjną organizowaną przez Partnera, która posłuży poznaniu metod i osiągnięć edukacji w dziedzinie praw człowieka i edukacji międzykulturowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/2jZLxc96bAI

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel