fbpx
#UważniWRozmowie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-10-2021 - 03-04-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 544,00 EUR
Dotacja:
29 544,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas rozmów z liderkami kół gospodyń wiejskich w gminie Łowicz (woj.łódzkie) wynikało, że społeczności lokalne mierzyły się z problemem pewnej niechęci do rozmawiania na ważne tematy (a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem) co prowadziło do ograniczenia uczestnictwa w życiu lokalnym. Nasze doświadczenia wskazywały, że lokalni liderzy i liderki mieli wiele pomysłów i inicjatyw, ale nie zawsze mieli wystarczające zasoby i kompetencje, aby wcielić je w życie. Dodatkowo z naszych rozmów z młodzieżą wynikało, że są oni zainteresowani różnymi formami aktywności dla dobra wspólnego, ale nie widzieli okazji, by wykazać się swoją pomysłowością.
Odpowiadając na te wyzwania przeprowadziliśmy warsztaty i sesje dialogowe dotyczące rozmawiania mimo różnic dla członkiń kół gospodyń wiejskich oraz innych zainteresowanych osób z wiejskiej gminy Łowicz. Były to treningi i spotkania praktyczne poświęcone rozmowom mimo różnic oraz planowaniu aktywności lokalnych. W trakcie sesji dialogowych rozmawialiśmy o lokalnych problemach i wspólnie wypracowaliśmy pomysły na ich rozwiązanie. Wspólnie z kadrą i uczniami i uczennicami 3 szkół podstawowych wymyśliliśmy i zorganizowaliśmy konkurs dla młodzieży, w ramach którego młode osoby, z klas 7 i 8, zmierzyły się z tematem „rozmów mimo różnic”. Stworzyliśmy stronę internetową www.uwazniwrozmowie.pl , na której zamieściliśmy materiały edukacyjne o rozmawianiu mimo różnic i komunikacji, m.in. udostępniliśmy scenariusze na prowadzenie zajęć na ten temat oraz filmiki instruktażowe.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy i uczestniczki wzmocnili swoje kompetencje komunikacji, a także prowadzenia i moderowania dialogu pomimo różnic. Wiemy też, że wzrosła chęć do prowadzenia tego typu działań.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel