fbpx
#UważniWRozmowie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-10-2021 - 03-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 544,00 EUR
Dotacja:
29 544,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas rozmów z liderkami Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Łowicz (woj.łódzkie) wynika, że społeczności lokalne mierzą się z problemem pewnej niechęci do rozmawiania na ważne tematy (a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem) co prowadzi do ograniczenia uczestnictwa w życiu lokalnym. Nasze doświadczenie wskazuje, że lokalni liderzy i liderki mają wiele pomysłów i inicjatyw, ale nie zawsze mają wystarczające zasoby i kompetencje, aby wcielić je w życie. Dodatkowo z naszych rozmów z młodzieżą wynika, że są oni zainteresowani różnymi formami aktywności dla dobra wspólnego, ale nie widzą okazji, by wykazać się swoją pomysłowością.

Odpowiadając na te wyzwania przeprowadzimy warsztaty i sesje dialogowe dotyczące rozmawiania mimo różnic dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych zainteresowanych osób z wiejskiej gminy Łowicz. Będą to treningi i spotkania praktyczne poświęcone rozmowom mimo różnic oraz planowaniu aktywności lokalnych. W trakcie sesji dialogowych porozmawiamy o lokalnych problemach i wspólnie wypracujemy pomysły na ich rozwiązanie. Wspólnie z uczestni(cz)kami wymyślimy i zorganizujemy konkurs dla młodzieży, w ramach którego młode osoby zmierzą się z tematem „rozmów mimo różnic”. Stworzymy stronę internetową, na której zamieścimy materiały edukacyjne o rozmawianiu mimo różnic i komunikacji, udostępnimy scenariusze na prowadzenie zajęć na ten temat oraz filmiki instruktażowe

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel