fbpx
WARNiK – Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Leszno
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Newschool, Oslo, Norwegia
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
84 393,00 EUR
Dotacja:
84 393,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie), urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt WARNiK został przygotowany w oparciu o doświadczenie Stowarzyszenia Centrum PISOP, które współpracując z samorządami, organizacjami społecznymi, a także osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, dostrzega niewielką aktywność w zakresie zlecania usług przedsiębiorstwom społecznym.
Projekt ma na celu włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w rzecznictwo na rzecz zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym w wielkopolskich gminach, przy wsparciu przedstawiciela samorządu i osoby reprezentującej lokalną NGO.
W ramach projektu zorganizujemy szkolenie dla rzeczników (osób z grup narażonych na wykluczenie) dotyczące partycypacji społecznej i roli organizacji społecznych oraz szkolenie dla przedstawicieli/ek organizacji społecznych, urzędów, mieszkańców z wybranych gmin na temat współpracy trójstronnej, formalnego i prawnego zlecania zadań, negocjacji. Uczestniczki/cy projektu wezmą udział w webinarze prowadzonym przez Partnera z Norwegii na temat m.in. współpracy lokalnej i działalności rzeczniczej oraz wizycie studyjnej mającej na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy organizacji społecznych z urzędem gminy. Zapewnimy też wsparcie trenerskie.
Dzięki projektowi osoby narażone na wykluczenie społeczne w kooperacji z przedstawicielami NGO i samorządów stworzą sieć współpracy, w ramach której wspólnie będą działali na rzecz zwiększenia liczby usług dla grup narażonych na wykluczenie realizowanych przez organizacje i przedsiębiorstwa społeczne.
Działaniami zostanie objętych 36 osób z 12 gmin w Wielkopolsce: 12 osób zagrożonych wykluczeniem, 12 przedstawicieli/ek NGO działających na rzecz tych osób i 12 przedstawicieli/ek urzędów gmin.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą Newschool z Oslo, która stanowi wsparcie przy włączaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy w grupie, a także angażowaniu w kreatywną edukację.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel