fbpx
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-06-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Polska Zielona Sieć zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i klimatu oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi ogólnopolskie i międzynarodowe kampanie społeczne, uczestniczy w tworzeniu i monitorowaniu polityk publicznych, rozwija współpracę międzysektorową. Główne obszary działań PZS to: wspieranie transformacji energetyczno-klimatycznej w Polsce, rozwój energetyki obywatelskiej (w szczególności wspólnot i społeczności energetycznych – kampania „Więcej niż Energia”), sprawiedliwa transformacja regionów górniczych oraz monitoring funduszy unijnych pod kątem wpływu na środowisko i klimat oraz udziału społecznego. Od 11 lat PZS aktywnie wspiera środowisko pozarządowe w działaniach na rzecz odejścia od węgla oraz transformacji energetyczno-klimatycznej. Kluczowe są tu działania sieciujące i regularna facylitacja współpracy ponad 30 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ważnym aspektem tego obszaru jest konsultowanie, wdrażanie i adaptacja unijnej polityki klimatycznej – Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55 poprzez działania edukacyjne i rzecznicze oraz rozwijanie akceptacji społecznej dla agendy klimatycznej. Do animowanego przez PZS ruchu społecznego „Więcej niż Energia” przyłączyło się ponad 150 partnerów instytucjonalnych, w tym samorządy, instytucje naukowe, przedsiębiorcy, organizacje branżowe i organizacje pozarządowe. Dzięki zaangażowaniu aktywistów i ekspertów związanych z ruchem Więcej niż Energia, wprowadzono do ustawodawstwa korzystne regulacje, które zaowocowały w latach 2019 – 2021 boomem na fotowoltaikę prosumencką w Polsce. W ramach dotacji instytucjonalnej PZS m.in. stworzy nową strukturę zarządczą i wzmocni kompetencje rozwijającego się zespołu, opracuje nowe zasady członkostwa i zorganizuje serię sieciujących warsztatów dla organizacji członkowskich. Dzięki remontowi biura w Warszawie stworzona zostanie dodatkowa przestrzeń do współpracy z licznymi partnerami.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel