Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-06-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

W czasie pandemii COVID-19 i raptownego pogarszania się stanu klimatu, skupiliśmy się na działaniach merytorycznych – powiększyliśmy zespół, nawiązaliśmy współpracę z nowymi ekspertami i rozpoczęliśmy nowe projekty. Dzięki temu przeforsowaliśmy wiele dobrych dla klimatu i społeczeństwa rozwiązań i zablokowaliśmy wiele szkodliwych. Nie mieliśmy jednak czasu i przestrzeni by pochylić się nad PZS jako organizacją i zespołem. To utrudnia nam wykorzystanie w pełni naszego potencjału. Dlatego teraz zdecydowaliśmy się skupić na rozwoju instytucjonalnym Polskiej Zielonej Sieci oraz rozwoju bazy członkowskiej.
Chcemy sprawić, by nasi pracownicy zwiększali swoje kwalifikacje i poczucie przynależności do Sieci. Stworzymy nową strukturę zarządczą, nowe procedury i dostosujemy warszawskie biuro do naszych potrzeb. Dzięki temu PZS stanie się nie tylko komfortowym miejscem pracy dla nas, ale i hubem dla innych organizacji pozarządowych, które w naszych przestrzeniach będą organizowały swoje warsztaty i wydarzenia. Opracujemy też nowe zasady członkostwa i zorganizujemy warsztaty dla organizacji członkowskich by wzmocnić sieciowy wymiar naszych działań.
Dzięki tym działaniom potwierdzimy naszą wiodącą rolę jako sieci organizacji klimatycznych i ekologicznych, będziemy działać sprawniej, a nasi pracownicy będą się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Nasza sieć prężnie działających organizacji członkowskich będzie istotnym głosem społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ekologii, demokracji i partycypacji społecznej.
Bezpośrednim odbiorcą zaplanowanych działań będzie Zespół Polskiej Zielonej Sieci oraz Jej organizacje członkowskie. Jednak usprawnienie działań Sieci korzystnie wpłynie na współpracę z innymi organizacjami, sieciami i federacjami, na zainteresowane walką ze zmianami klimatu samorządy i innych interesariuszy, partnerów i grupy docelowy. Na zmianach w PZS skorzysta więc każdy 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel