fbpx
Wizyta studyjna na Islandii – zaproszenie dla Grantobiorców
08 lutego 2022

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji, które otrzymały dotację w naszym Programie na wizytę studyjną na Islandii. Wyjazd organizujemy wspólnie z Islandzką Policją reprezentowaną przez Krajowego Komendanta Policji na Islandii (the National Commissioner of the Icelandic Police) oraz Fundacją Evris.

 

Wizyta będzie poświęcona tematom: 

  • przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – rozwiązania systemowe (w tym na poziomie lokalnym); 
  • ochrona osób doświadczających przemocy ze względu na płeć – strategie postępowania i narzędzia wsparcia; 
  • budowanie długofalowych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć na bazie współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej; 
  • przemoc ze względu na płeć, a przemoc domowa, ochrona praw dziecka, przemoc seksualna – analiza porównawcza sytuacji w Polsce i na Islandii.  

Gospodarze wizyty (Islandzka Policja oraz Fundacja Evris) poza wymianą doświadczeń oraz przedstawieniem islandzkich rozwiązań ww. problemów są zainteresowani długofalową współpracą z polskimi organizacjami społecznymi, w tym m.in. wspieraniem migrantów i migrantek z Polski mieszkających na Islandii. 

Poniżej linki do materiałów na temat dotychczasowych rozwiązań, jakie są stosowane na Islandii w ramach przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz do raportów i ekspertyz na ten temat: 

Wyjazd odbędzie się w dniach 16-20 maja 2022. Zaproszenie jest skierowane wyłącznie do osób reprezentujących organizacje, które otrzymały dotację w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (niezależnie od obszaru wsparcia). Koszty wyjazdu w całości pokrywa Operator Programu. Udział w wizycie wiąże się również z obowiązkowym udziałem w zdalnym spotkaniu przygotowawczym (termin zostanie ustalony z zakwalifikowanymi uczestnikami i uczestniczkami wizyty). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyjeździe prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego (niedziela) do końca dnia. Pierwszeństwo w udziale w wizycie przysługuje osobom, które:  

  • pracują/działają w organizacjach zajmujących się ww. tematami i są zainteresowane długofalową współpracą z islandzkimi organizacjami/instytucjami;  
  • jeszcze nie uczestniczyły w podobnej wizycie na Islandii (na przykład w ramach Programu Obywatele dla Demokracji); 
  • reprezentują organizacje, które nie mają w swoim projekcie dofinansowanym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i/lub Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny partnerstwa z organizacją z Islandii; 
  • nie miały do tej pory zbyt wielu okazji do uczestnictwa w zagranicznych wizytach studyjnych/warsztatach itp.

Na podstawie powyższych kryteriów zostanie podjęta decyzja o ostatecznym składzie wizyty (liczba miejsc jest ograniczona – dysponujemy tylko 10 miejscami). O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zgłoszone osoby najpóźniej do 27 lutego 2022.  

Nie wymagamy znajomości języka angielskiego (zapewniamy tłumaczenie), choć oczywiście nie ukrywamy, że umożliwi ona lepsze przygotowanie do wizyty i pozwoli lepiej z niej skorzystać.  

Dodatkowo współorganizator wizyty – islandzka Policja – proponuje zaproszenie jednej osoby reprezentującej polską Policję do wyjazdu na Islandię. W związku z tym osoby zgłaszające się na wizytę mają możliwość wskazania osoby pracującej w polskiej Policji (nie musi być to funkcjonariusz/funkcjonariuszka), z którą współpracują i która szczególnie wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Osoba ta zostanie zaproszona do udziału w wizycie na koszt organizatorów.  

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkie osoby biorące udział w wizycie poprosimy o przedstawienie certyfikatu covidowego, a przed samą podróżą o wykonanie testu (na koszt organizatora).  

W razie jakichkolwiek pytań/uwag, prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej [email protected], nr tel. +48 22 536 02 41. 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel