fbpx
Wskazówki przed złożeniem wniosku
01 kwietnia 2020

Termin składania wniosków w konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne mija 15 kwietnia o 12.00 w południe. Przed jego upływem odpowiadamy na często pojawiające się pytania związane ze sprawami formalnymi i finansowymi.

  1. Przypominamy, że w pierwszym konkursie na projekty tematyczne można wziąć udział w tworzeniu maksymalnie 2 (dwóch) projektów: jednego jako Wnioskodawca (lider) i jednego jako Partner lub dwóch jako Partner. Konkurs tematyczny obejmuje zarówno małe, jak i duże dotacje. Uwaga! Nie są to osobne konkursy.
  2. Działania w projektach będą czasami wpisywać się w więcej niż jeden obszar wsparcia, ale Wnioskodawca musi wybrać jeden obszar dominujący. Eksperci oceniający wnioski będą oceniać zgodność wniosku z wybranym obszarem wsparcia na podstawie przede wszystkim celów określonych na wstępie opisu każdego z obszarów (do jakich grup docelowych można kierować projekty, jaka zmiana ma nastąpić w wyniku realizacji działań). Można też kierować się wskazanymi w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” typami wspieranych działań, pamiętając jednak, że nie jest to katalog zamknięty i jeśli planowane działania wykraczają poza wymienione typy, to również mogą uzyskać wsparcie, o ile wpisują się w cel obszaru i nie znalazły się na liście działań wykluczonych.
  3. Otrzymujemy pytania o różnicę między stowarzyszeniem rejestrowym, a zwykłym. Ta pierwsza forma prawna to stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ta druga zaś to stowarzyszenia, które ujęte są w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostwa powiatowe. Zachęcamy do sprawdzenia, czy wskazana we wniosku forma prawna, jest prawidłowa. Jednocześnie przypominamy, że kluby sportowe, jak również uczniowskie kluby sportowe nie są stowarzyszeniami zwykłymi i nie są tym samym uprawnione do starania się o dotację.
  4. Dostajemy też pytania czy możliwe jest – na potrzeby złożenia wniosku – posiłkowanie się numerem KRS lub ewidencją innej, zaprzyjaźnionej organizacji. Nie jest to możliwe. Nie przewidujemy w Programie zastosowania tzw. sponsoringu fiskalnego – czyli pozyskania środków dotacji za pośrednictwem innej, uprawnionej organizacji.
  5. Informacje o zmianach w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” nt. sprawozdawczości finansowej można znaleźć TUTAJ.
  6. Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania znajdują się w zakładce FAQ. Można je przeszukiwać wg słów kluczowych (np. „wkład własny”).
  7. Przypominamy, że przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.
Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel