fbpx
Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Gliwice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
08-03-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
108 988,00 EUR
Dotacja:
108 988,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Długofalowym celem realizowanego przez nas projektu jest uproszczenie warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Celem pośrednim jest zwiększenie zdolności lokalnych organizacji do prowadzenia działań rzeczniczych w tej sprawie.

Projekt odpowiada na problem, którym są rosnące wymogi formalne stawiane organizacjom, utrudniające angażowanie się obywateli i zniechęcające ich do działania na rzecz innych i dobra wspólnego. Niestety, bariery te zamiast maleć, rosną z roku na rok, na co wskazuje między innymi raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” przygotowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, zgodnie z którym biurokracja administracji publicznej jest problem utrudniającym działalność 59% organizacji. Stan ten skutkuje znużeniem i wypaleniem liderów, przytłoczonych ilością obowiązków – taki fakt sygnalizuje prawie połowa z nich. Ma to też wpływ na spadek liczby członków organizacji („Sektor non-profit w 2018 r.”, GUS, 2020).

W ramach projektu planujemy organizację 25 spotkań, 64 webinariów, prowadzenie biura monitoringu, kampanię #prosteNGO i rozbudowę „Tez ws. uproszczeń”, czyli zbioru propozycji zmian w najważniejszych ustawach regulujących działalność społeczną.

Rezultatem naszych działań będzie włączenie co najmniej 100 lokalnych organizacji w działania na rzecz uproszczeń formalności w działalności społecznej, a przez to zwiększenie ich potencjału organizacyjnego m.in. do działań monitoringowych i rzeczniczych.

Projekt realizujemy w partnerstwie. Partner, Polska Fundacja im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie, ma większe doświadczenie we współpracy z dużymi podmiotami i instytucjami, także z administracją publiczną – krajową i europejską. Z uwagi na powyższe doświadczenie, w ramach projektu Partner prowadzi biuro monitoringu prawa, zlokalizowane w Warszawie, jest też współodpowiedzialny za promocję i za organizację spotkania otwierającego projekt.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 10 000,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel