fbpx
Razem przeciwko przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Nowy Sącz
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 000,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem braku wystarczającego systemowego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w powiecie nowosądeckim. Niestety, problem ten wpisuje się w szerszy kontekst społeczno-polityczny. Władze państwowe od lat zapowiadają wypowiedzenie tzw. konwencji antyprzemocowej i nie podejmują żadnych istotnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Tymczasem w ciągu ostatnich lat, w czasie pandemii Covid-19 i lockdownu, problem się nasilił, a liczba zgłaszanych przypadków przemocy znacznie wzrosła. Dodatkowo w powiecie nowosądeckim Ośrodek Interwencji Kryzysowej został włączony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co wpłynęło m.in. na ograniczenie oferty pomocowej, a także na przesunięcie przeciwdziałania przemocy niżej na liście lokalnych priorytetów.

W ramach projektu zaoferowano kompleksową pomoc kobietom doświadczającym przemocy ze względu na płeć. Po pierwsze, 107 kobiet skorzystało z konsultacji psychologicznych i prawnych oraz ze wsparcia terapeutycznego. Ponadto cztery kobiety, które w przeszłości doświadczyły przemocy, wzięły udział w programie terapeutyczno-rozwojowym „Liderki Praw Kobiet”; program przygotował je do pracy środowiskowej w lokalnych społecznościach. Grantobiorca przeprowadził również monitoring lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. przeanalizował i poddał dyskusji praktyki instytucji pomocowych. Na podstawie monitoringu powstał raport ekspercki z rekomendacjami dla lokalnych instytucji i władz. Raport zawiera wytyczne do lokalnego planu działania i skupia się na poprawieniu jakości i dostępności oferty wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy.

Dzięki projektowi kobiety doświadczające przemocy z powiatu sądeckiego otrzymały kompleksową pomoc psychologiczną i prawną. Oferta Grantobiorcy wypełniła lukę w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wpłynęła pozytywnie na dostępność wsparcia. Udział czterech kobiet w programie rozwojowo-terapeutycznym stał się dla nich okazją do rozwoju osobistego oraz przygotował je do zaangażowania na rzecz praw kobiet. Krytyczna analiza lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypracowane rekomendacje zostały przekazane lokalnym decydentom i instytucjom pomocowym. Publikacja raportu i jego upowszechnienie stały się przyczynkiem do lokalnej debaty nt. jakości i skuteczności sądeckiego systemu pomocy oraz występujących w nim luk.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel