fbpx
Razem przeciwko przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Nowy Sącz
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 28-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 000,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem braku wystarczającego systemowego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w powiecie nowosądeckim. Problem ten wpisuje się w szerszy kontekst społeczno-polityczny. Władze państwowe zapowiadają wypowiedzenie tzw. konwencji antyprzemocowej i nie podejmują żadnych istotnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Tymczasem w ciągu ostatnich 2 lat, w czasie pandemii Covid-19 i lockdownu, problem się nasilił, a liczba zgłaszanych przypadków przemocy znacznie wzrosła. Dodatkowo w powiecie nowosądeckim Ośrodek Interwencji Kryzysowej został wcielony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co wpłynęło m.in. na ograniczenie oferty pomocowej, a także na odsunięcie przeciwdziałania przemocy na dalszy plan w polityce lokalnej.

Działania zaplanowane w projekcie mają wielowymiarowo odpowiedzieć na problem. Po pierwsze, oferta wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy zostanie uzupełniona o dodatkowe godziny konsultacji psychologicznych i prawnych oraz o długoterminowe wsparcie terapeutyczne. Z dodatkowej pomocy skorzysta ok. 60 kobiet. Kilka z nich zostanie zaproszonych do programu terapeutyczno-rozwojowego „Liderki Praw Kobiet”, który przygotuje je do pracy środowiskowej w lokalnych społecznościach. Grantobiorca przeprowadzi również monitoring lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. przeanalizuje i podda dyskusji praktyki instytucji pomocowych. Na podstawie monitoringu powstanie raport ekspercki z rekomendacjami dla lokalnych instytucji i władz. Raport będzie zawierał wytyczne do lokalnego planu działania i skupi się na poprawieniu jakości i dostępności oferty wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy.

Projekt jest realizowany po to, by kobiety doświadczające przemocy z powiatu sądeckiego otrzymały kompleksową pomoc oraz by sam lokalny system przeciwdziałania przemocy był bardziej dostępny i odpowiadał na potrzeby klientek.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel