Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Legnica
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
56 520 EUR
Dotacja:
56 520 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w Polsce pogłębiającym się problemem jest deficyt wody, będący jednym ze skutków zmian klimatu. Według danych portalu www.malaretencja.pl około 90% polskich miast nie zatrzymuje wody, co można by zmienić poprzez rozwój terenów zielonych, które pełnią funkcje retencyjne oraz systemów gromadzenia wód opadowych. Według badań projektu Transgea zwiększa się liczba osób, które chcą podjąć działania minimalizujące skutki zmian klimatu, 64% osób w Polsce uważa, że podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w ich miejscowościach jest skuteczną metodą aktywizowania społeczności i wprowadzania zmian na poziomie krajowym.
Przeprowadzimy szkolenia dla liderów/ek z chętnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, gotowych do zrealizowania inicjatyw związanych z zielono – niebieską infrastrukturą w swoich miejscowościach z województw dolnośląskiego i opolskiego, które w ostatnich latach szczególnie mocno były narażone na suszę. Szkolenia zwiększą ich kompetencje w zakresie podejmowanych działań związanych z ochroną klimatu, budowania partnerstw lokalnych i włączania różnych grup społecznych we wspólne rozmowy. Wesprzemy te osoby w zorganizowaniu debat dla mieszkańców/nek swoich miejscowości, aby przybliżyć im problem oraz przedyskutować pomysły możliwych do podjęcia działań. Przeszkoleni liderzy/rki zrealizują wraz z mieszkańcami/nkami w różnych miejscowościach siedem wybranych inicjatyw. Stworzymy zielono-niebieską sieć wsparcia dla klimatu, w ramach której liderzy/rki i organizacje pozarządowe będą współpracować na rzecz adaptacji miejscowości i miast do zmian klimatu. Sieć ta będzie przestrzenią do wymiany dobrych praktyk i debaty nad lokalnymi politykami. Jej działacze/ki będą nawiązywać współpracę z samorządami z obu województw, zachęcając je do podejmowania działań odpowiadających na zmiany klimatu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel