fbpx
Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Legnica
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
56 520,00 EUR
Dotacja:
56 364,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w Polsce pogłębiającym się problemem jest deficyt wody, będący jednym ze skutków zmian klimatu. Według danych portalu www.malaretencja.pl około 90% polskich miast nie zatrzymuje wody, co można by zmienić rozwijając tereny zielone, które pełnią funkcje retencyjne oraz systemy gromadzenia wód opadowych. Według danych IMGW zwiększa się liczba osób, które chcą podjąć działania minimalizujące skutki zmian klimatu, mimo że według badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska wciąż mało osób ma na ten temat wiedzę.

Przeprowadziliśmy szkolenia dla liderów/ek z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych gotowych do zrealizowania inicjatyw związanych z zielono-niebieską infrastrukturą w swoich miejscowościach z województw dolnośląskiego i opolskiego. Województwa te w ostatnich latach szczególnie mocno były narażone na suszę. Szkolenia zwiększyły wiedzę tych osób o działaniach związanych z ochroną klimatu, budowaniem partnerstw lokalnych i włączaniem różnych grup społecznych we wspólne rozmowy na ten temat. Z naszym wsparciem, liderzy i liderki zorganizowali debaty dla mieszkańców i mieszkanek w swoich miejscowościach. Ponad sto osób wzięło udział w 7 debatach o zmianach klimatycznych i działaniach, które mogą podejmować w swoich miejscowościach. Następnie liderzy i liderki wraz z lokalnymi społecznościami zaplanowali i zrealizowali siedem zielono-niebieskich inicjatyw. Zorganizowaliśmy również warsztaty dla osób pracujących w samorządach, podmiotach komunalnych i organizacjach w tych miejscowościach, o tym jak można adaptować przestrzeń do zmian klimatu. W trakcie projektu powstał również poradnik o wdrażaniu zielono-niebieskich inicjatyw na poziomie lokalnym.

Z ankiet ewaluacyjnych i rozmów indywidualnych wiemy, że liderzy i liderki, dzięki udziałowi w szkoleniach, podnieśli swoje umiejętności oraz wiedzę potrzebne, aby podejmować i animować inicjatywy lokalne. Dzięki realizacji 7 zielono-niebieskich projektów zaangażowaliśmy lokalne społeczności do pracy na rzecz dobra wspólnego – powstały między innymi: łąka kwietna, rabaty przyjazne owadom zapylającym, społeczny ogród ziołowo-warzywny czy ogród z funkcją retencji wody deszczowej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel