fbpx
Szkoła Równego Traktowania (SRT) 2021
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
68 743,00 EUR
Dotacja:
68 743,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, przeciwdziałanie mowie nienawiści
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele

Skala przemocy rówieśniczej, w tym werbalnej, emocjonalnej, fizycznej, bullyingu i trollingu, jest alarmująca – doświadczyła jej prawie połowa uczniów i uczennic w Polsce. Polityczno-medialna kampania nienawiści wymierzona w osoby LGBT+ oraz pandemia wpływają na nasilenie się tego zjawiska i wzrost polaryzacji społecznej. Tymczasem szkoły nie radzą sobie z przemocą rówieśniczą i radykalizacją wśród młodzieży, nie prowadzą prewencyjnie edukacji antydyskryminacyjnej, choć to na nauczycieli i nauczycielki spadła odpowiedzialność za dobrostan i bezpieczeństwo uczniów i uczennic, a jednocześnie brak im kompetencji i wiedzy w tym zakresie.

W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki wezmą udział w cyklu szkoleń antydyskryminacyjnych i psychoedukacyjnych, przygotowujących do prowadzenia działań równościowych. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystają z indywidualnego tutoringu i wsparcia psychologicznego. Na koniec przygotują i zrealizują projekty antydyskryminacyjne w 30 szkołach z udziałem uczniów i uczennic, lokalnych instytucji itp. Grantobiorca wyda również publikację z dobrymi praktykami, rekomendacjami dla szkół oraz propozycjami rozwiązań systemowych na szczeblu lokalnym.

Z projektu skorzystają w pierwszej kolejności nauczyciele i nauczycielki ze szkół z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych miejscowości. Podniosą swoje kompetencje w zakresie identyfikowania radykalizmów, wpływania na postawy uczniów i uczennic oraz wspierania osób doświadczających przemocy; poczują się również pewniej w roli liderów i liderek odważnej zmiany społecznej. Pośrednio projekt skierowany jest do uczniów i uczennic – ich szkoły staną się bardziej przyjaznymi, bezpiecznymi miejscami.

Partnerzy podzielą się swoją ekspertyzą poprzez prowadzenie konsultacji i dbania o dobrostan psychiczny uczestniczek i uczestników (Fundacja Psycho-Edukacja) oraz prowadzenie szkolenia nt. przeciwdziałania ekstremizmowi i radykalizacji (Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego).

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel