fbpx
Rusza konkurs dotacyjny na projekty sektorowe
06 maja 2020

W środę, 6 maja rusza konkurs na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Wnioski wstępne można składać do 30 czerwca. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań: świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich; monitoring prawa; rzecznictwo praw i interesów; zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie; badania, analizy, opinie i ekspertyzy. Działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. O dotacje od 25 do 125 tys. euro mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Z wymaganych 10% wkładu własnego co najmniej połowa musi być wkładem finansowym.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe może także starać się o dodatkową kwotę do12,5 tys. euro, na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację – mówi Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, która odpowiada za prowadzenie konkursu. Wnioskodawcy mogą także nawiązywać współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu) i otrzymać na współpracę dodatkową kwotę dotacji – dodaje Kuczmierowska.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 30 czerwca o godz. 12.00 w południe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.aktywniobywatele.org.pl.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To pozaunijna pomoc zagraniczna przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

Kontakt dla mediów:

Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, tel. 507 200 210

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz, Fundacja Batorego, tel. 796 332 191

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel