fbpx
Czy fundacja z jednoosobowym zarządem i bez rady fundacji może złożyć wniosek, jeśli zgłosiła do KRS zmianę polegającą na zwiększeniu liczby członków zarządu, ale zmiana ta nie została jeszcze wprowadzona do KRS?

Jeśli zmiana została zgłoszona do KRS, organizacja może złożyć wniosek. W przypadku przyznania Wnioskodawcy dotacji, jeśli zmiany nadal nie zostały wprowadzone do KRS, należy przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały ustanawiającej zmiany oraz kopie dokumentów złożonych do rejestru. Wyjątkiem są zmiany związane ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy – w tym przypadku podpisanie umowy może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu zmian przez KRS, a termin podpisania umowy dotacyjnej ulega wydłużeniu. Opisane zasady dotyczą zmian we wszystkich typach rejestrów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel