fbpx
Czy jeśli rozliczamy w projekcie 100% etatu danej osoby, to kwalifikowalne są wszystkie koszty jej zatrudnienia, łącznie z urlopami i chorobowym? A jeśli rozliczamy tylko część etatu? Pytanie dotyczy np. wynagrodzenia koordynatora.

W każdym przypadku kwalifikowalny jest pełen koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych wyłącznie do projektu, konieczny będzie odpowiedni zapis w umowie. W przypadku zaś, gdy pracownik jest tylko częściowo zatrudniony przy projekcie, niezbędne będzie prowadzenie karty czasu pracy i przygotowanie rozliczenia w oparciu o faktycznie przepracowane godziny.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel