fbpx
Czy rozliczenia budżetu są ryczałtowe, czy na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków?

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają przedstawienia rzeczywiście poniesionych kosztów. Wyjątkiem jest rozliczenie kosztów pośrednich kalkulowanych jako stały procent od poniesionych przy realizacji projektu kosztów personelu. Stawka ryczałtowa rozliczania kosztów pośrednich (nie przekraczająca 15% kosztów personelu) powinna zostać zaproponowana przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel