fbpx
Czy w budżecie można zaplanować zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach projektu, np. nagrody dla aktywistów lokalnych?

Tak, koszt zakupu nagród rzeczowych do 250 zł na osobę jest kosztem kwalifikowanym. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 53.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel