fbpx
Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 1.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się wyraźnie w przynajmniej w jedno z dwóch działań priorytetowych dla Obszaru wsparcia 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, czyli:

  1. działania, które angażują do współpracy zarówno obywateli/ki (mieszkańców/nki) o możliwie różnorodnych perspektywach, jak i władze oraz prowadzą do wypracowania i wdrożenia wspólnych rozwiązań,

lub

  1. działania, które służą komunikowaniu się obywateli/ek w sprawach publicznych pomimo dzielących ich różnic.

W przypadku działania priorytetowego nr 1 chodzi w istocie o wzorcowo zrealizowany proces partycypacyjny lub inne wspólne działanie, które włącza:

  • obywateli/ki o możliwie różnych perspektywach – różnie patrzących na projektowane rozwiązanie

oraz

  • władze – jako gospodarza terenu, jeśli działanie dotyczy budynku lub innej przestrzeni publicznej, albo jako instytucję odpowiedzialną za daną politykę publiczną, której dotyczy dany proces.

Jednocześnie ten proces partycypacyjny lub inne wspólne działanie musi prowadzić do wspólnego wypracowania rozwiązań (rekomendacji, projektu, dokumentu, nowej inicjatywy) oraz jej wdrożenia. Co ważne, wypracowanie rozwiązań i wdrożenie (przynajmniej pilotażowe) też musi być elementem projektu.

W przypadku działania priorytetowego nr 2 chodzi o różne inicjatywy, których istota polega na doprowadzeniu do tego, żeby osoby mające zdecydowanie inne poglądy w ważnych społecznie sprawach, wykraczających poza lokalny kontekst (np. światopoglądowych, preferencji politycznych, kwestii ustrojowych, polityki energetycznej) miały okazję do komunikacji pomimo dzielących ich różnic. Nie chodzi nam o wzajemne przekonanie się, ale komunikację (w tym bezpośrednią) opartą o dialog, słuchanie się, zrozumienie swoich punktów widzenia. Uznaliśmy tego typu działania jako priorytetowe, obawiając się negatywnych skutków rosnącej polaryzacji w Polsce, która coraz częściej przechodzi przez rodzinne stoły, różnego rodzaju wspólnoty, środowiska towarzyskie. Chcemy wspomóc takie inicjatywy, które osobom o naprawdę różnych poglądach, pozwolą się skutecznie skomunikować.

Co ważne, dodatkowy punkt może być przyznany tylko w sytuacji, gdy jeden z tych typów działań stanowi istotę projektu, jego zasadniczą część, a nie jedno z wielu działań.

Dodatkowe punkty za wpisywanie się w działania priorytetowe będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie, aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które faktycznie ich dotyczą.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel