fbpx
Na stronie internetowej programu znajduje się informacja, że dotacje przyznawane będą na projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Jak definiujecie region oraz branżę?

W przypadku projektów sektorowych przyjęto, że planowane działania nie
mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko
określonych grup interesów. Aby umożliwić szeroki dostęp do
oczekiwanych produktów i rezultatów projektów – zarówno w ujęciu terytorialnym jak i liczby odbiorców działań – region traktowany jest jako obszar obejmujący co najmniej województwo lub jego większą część (kilka-kilkanaście powiatów). Nie oznacza to, że projekty nie mogą obejmować regionów identyfikowanych inaczej niż przez granice administracyjne czy że nie mogą dotyczyć wybranych subregionów należących do różnych województw. Przy ocenie każdego projektu będzie brane pod uwagę uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, które powinno również wyjaśniać wybór obszaru, gdzie projekt ma być realizowany.

„Branża” w konkursie na projekty sektorowe rozumiana jest jako grupa organizacji starających się osiągnąć podobne cele, prowadzących podobne działania lub w inny sposób tworzących możliwą do wyodrębnienia kategorię podmiotów. Podpowiedzią, jak można rozumieć branże, może być
klasyfikacja zastosowana w cyklicznych badaniach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor lub Główny Urząd Statystyczny.  Można też zastosować swoje własne kryteria dotyczące np. rodzaju prowadzonych działań, pamiętając o wspomnianych rekomendacjach dotyczących możliwie szerokiego dostępu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel