fbpx
Planujemy projekt w obszarze aktywności obywatelskiej. Jednym z jego elementów jest zakup wyposażenia, które chcemy przekazać różnym instytucjom, np. szkołom. Instytucje te będą nas wspierać w realizacji projektu. Czy będzie to uznane za koszt kwalifikowalny?

Kosztem niekwalifikowalnym w Programie jest m.in przekazywanie środków finansowych i świadczeń w naturze na rzecz innych podmiotów. Jeżeli planują Państwo zakupić wyposażenie, powinno ono pozostać Państwa własnością. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby było one używane na potrzeby wspólnoty lokalnej. W tym konkretnym przypadku rekomendujemy, aby podmiot, któremu planują Państwo przekazać wyposażenie, został Waszym partnerem w realizacji projektu. Wtedy na podstawie umowy partnerstwa, będziecie mogli przekazać część pieniędzy z dotacji Partnerowi i w tym konkretnym przypadku instytucja ta samodzielnie sfinansuje zakup wyposażenia jako element realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel