fbpx
W Podręczniku został podany przedział stawek, według których należy szacować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy. Przy założeniu, że prace wolontariuszy będą miały różny charakter (prace proste i prace specjalistyczne), to czy należy wyszczególnić to osobno, np. wkład własny wolontariuszy wykonujących prace proste x euro i wkład wolontariuszy wykonujących prace specjalistyczne y euro, czy może należy uśrednić stawkę jako wspólną dla wszystkich?

Szacowaną wartość pracy wolontariuszy należy przedstawiać w szczegółowym budżecie osobno kalkulując wartość pracy przy wykorzystaniu różnych stawek. Taka kalkulacja będzie wymagana na etapie składania wniosku pełnego.

Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny w projektach nie jest obowiązkowy.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel