fbpx

O sektorze obywatelskim w Norwegii

Jakie mogą być najczęstsze przyczyny nieporozumień we współpracy polskich organizacji społecznych z norweskimi?

Leiv Igor Devold – polsko-norweski reżyser filmowy, absolwent Łódzkiej Filmówki, który mieszka i pracuje w Norwegii, a 3 lata pracował dla dużej norweskiej organizacji walczącej z rakiem – zwraca uwagę na 3 podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma krajami:

  • liczba mieszkańców (w Norwegii jest ich prawie 10 razy mniej niż w Polsce, a do obsłużenia są wszystkie sfery życia publicznego, co skutkuje dłuższym trwaniem niektórych spraw – np. odpowiadaniem na maile, co może być przez polskie organizacje niesłusznie odczytane jako lekceważenie),
  • dążenie przez Norwegów do zmniejszenia biurokracji i możliwie jak największego uproszczenia wszelkich procedur, w tym rachunkowych (warto to uwzględnić opracowując system rozliczania się w tym dwustronnym partnerstwie, bo Norwegowie nie są przyzwyczajeni do wymogów polskiej rachunkowości),
  • egalitarnym, demokratycznym podejściem do podejmowania decyzji, w tym zwłaszcza w organizacjach społecznych. Jeśli polska organizacja za późno zgłosi się do norweskiej z propozycją współpracy, może spotkać się z odmowną decyzją nie dlatego, że pomysł na projekt jest nieodpowiedni, ale dlatego, że jest za mało czasu na przeprowadzenie procesu wspólnego podjęcia decyzji, w którym to często weźmie udział cały zespół w norweskim NGO. A niewystarczający czas na partycypacyjne podjęcie decyzji oznacza, że propozycja może być odrzucona.

W Norwegii zarejestrowanych jest aż 115 000 organizacji społecznych, mamy tam zatem do czynienia z dużym, dynamicznym i innowacyjnym sektorem. 80 % Norwegów jest członkami jednej lub więcej organizacji. Społeczeństwo obywatelskie ma tam zatem uznaną rolę i ma duży wpływ na politykę. Organizacje społeczne oceniają i krytykują pracę rządu, angażują i edukują społeczeństwo, nieustannie szkolą się, aby lepiej rozumieć demokrację i jej zasady. Ponadto, organizacje społeczne świadczą szeroki zakres usług, reprezentują interesy różnych grup w społeczeństwie, specjalizują się w rzecznictwie, podnoszeniu świadomości i docieraniu do obywateli. W tym celu łączą się w partnerstwa wewnątrz- i międzysektorowe. Biorą udział w procesach politycznych i decyzyjnych, w tym w promowaniu sprzyjającego otoczenia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Przykładowe organizacje społeczne z Norwegii specjalizujące się w budowaniu potencjału sektora obywatelskiego:

  • Senter for likestilling (Centrum ds. równości) https://senterforlikestilling.org/  -zapewnia władzom publicznym, przedsiębiorstwom i organizacjom społecznym wzmocnienie kompetencji i doradztwo w ich pracy na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Na przykład doradzają w zakresie opracowywania dokumentów dotyczących strategii i zarządzania, czy też materiałów informacyjnych lub wydarzeń. Edukują w zakresie prawa i równych usług publicznych (LOFT).
  • Oslo Center (Centrum Oslo) https://oslocenter.no/.  – zapewnia pomoc w zakresie demokracji za pomocą metody określonej jako „Oslo Center Approach” – wzmocnienie instytucji i procesów demokratycznych, odpowiadając na wnioski o pomoc dla partii politycznych, rządów, komisji i społeczeństwa obywatelskiego.
  • The Royal Norwegian Society for developmenthttps://norgesvel.com/home/ – w skali międzynarodowej nadrzędnym celem jest zmniejszenie ubóstwa poprzez wspieranie lokalnego wzrostu gospodarczego i rozwój biznesu. Organizacja ta pomaga lokalnym społecznościom zwiększyć dochody i liczbę miejsc pracy poprzez zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych. Poprzez doradztwo, kursy i seminaria pomagają klientom znaleźć odpowiedzi na pytania, czy potrzebują pomocy w rozwijaniu pomysłów, pisaniu biznesplanu, dostępie do rynku, nowej sieci lub prowadzenia całego projektu.
  • Health and Human Rights Info (Informacje o zdrowiu i prawach człowieka) https://www.hhri.org/ . HHRI to baza danych zawierająca bezpłatne informacje na temat konsekwencji łamania praw człowieka na zdrowie psychiczne w kontekście katastrofy, wojny i konfliktu. Organizacja te na celu zwiększenie dostępności zasobów dotyczących zdrowia psychicznego dla pracowników służby zdrowia i innych osób pracujących z osobami narażonymi na łamanie praw człowieka na obszarach dotkniętych katastrofami, wojną i konfliktami.
  • The Norwegian Association of Youth with Disabilities (Norweskie Stowarzyszenie młodych z niepełnosprawnościami) https://ungefunksjonshemmede.no/ – oferuje szereg zasobów dla organizacji członkowskich, decydentów, służb publicznych, sektora prywatnego i innych organizacji.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel