fbpx
Akademia Alarmów Smogowych – wsparcie i rozwój Lokalnych Alarmów Smogowych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Fundacja Frank Bold, Kraków, Polska
Województwo Małopolskie, Kraków, Polska
Okres realizacji:
02-04-2021 - 31-01-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
130 560,00 EUR
Dotacja:
130 560,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów europejskich (głownie pyłami PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)-pirenem) . Projekt ma celu powołanie Akademii Alarmów Smogowych – inicjatywy zakładającej wsparcie i rozwój inicjatyw obywatelskich funkcjonujących w ramach Polskiego Alarmu Smogowego oraz nowych grup obywatelskich działających na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Polski Alarm Smogowy obecnie liczy około 50 grup. Projekt przyczyni się do rozwoju sieci, wzmocnienia tych grup i budowania poparcia silnej społeczności obywatelskiej wokół tematu ochrony powietrza.
Dzięki funkcjonowaniu Akademii Alarmów Smogowych osoby skupione w Lokalnych Alarmach Smogowych otrzymają wsparcie w postaci:
• możliwości uczestniczenia w cyklicznych szkoleniach oraz spotkaniach warsztatowych,
• możliwości uczestniczenia w skoordynowanych happeningach,
• możliwości skorzystania z Poradni antysmogowej i prawnej,
• dostępu do Poradnika aktywisty antysmogowego.
Projekt długofalowo przyczyni się do rozwiązania problemy dramatycznej jakości powietrza w Polsce, poprzez powołanie Akademii Alarmów Smogowych, a przez to wzrost rangi problemu zanieczyszczenia powietrza, poprzez skoordynowane i zintensyfikowane działania medialne. Dzięki projektowi chcemy zwiększyć dostęp do informacji na temat zanieczyszczenia powietrza, a poprzez znaczne wzmocnienie lokalnych grup zaangażowanych w ochronę powietrza, możliwe będzie zwiększenie wpływu na krajową, regionalną i lokalną politykę antysmogową.
Partnerami w projekcie są Fundacja Frank Bold oraz Województwo Małopolskie. Fundacja Frank Bold jest wyspecjalizowaną organizacją pozarządową o profilu ekologiczno-prawnym. Województwo Małopolskie – w Małopolsce przyjęto pierwszą uchwałę antysmogową w Polsce, będąc wzorem dla kolejnych 12 województw. Te doświadczenia będą wykorzystane w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel