fbpx
Aktywatornia
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 900,00 EUR
Dotacja:
27 900,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, młodzi dorośli, młodzież

Z analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań Opinii Społecznej (2007), badań Michała Bilewicza (2014) i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (2013) wynika, że młodzież jest grupą wiekową, która najczęściej spotyka się z mową nienawiści. Badania pokazały również, że młodzież jest bardziej skłonna do negatywnego myślenia o innych niż pozostałe grupy wiekowe. Częste doświadczanie mowy nienawiści i cyberprzemocy przekłada się natomiast na samopoczucie i zdrowie psychiczne młodzieży. Wśród młodych uczestników i uczestniczek naszego poprzedniego programu aż 70% powiedziało, że miało z nią do czynienia. Z naszych badań wynika, że młodzi ludzie potrafią wskazać jej przejawy, ale nie posiadają wystarczających narzędzi do jej przeciwdziałania.

Odpowiemy na ten problem, prowadząc warsztaty dla 20 uczniów i uczennic szkół z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (pierwszeństwo będą mieli członkowie i członkinie Młodzieżowych Rad Miast). Podczas spotkań rozwiną oni umiejętności niezbędne do walki z mową nienawiści oraz rozmawiania mimo różnic. Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji. Będziemy ich zachęcali do dzielenia się tą wiedzą z innymi osobami w swoim środowisku. Po warsztatach przeprowadzą oni akcje społeczne w celu zwalczania mowy nienawiści w ich społecznościach. Akcje będą promować przesłanie, że dialog i szacunek są możliwe pomimo różnych poglądów. Przeszkolone osoby zostaną mediatorami i mediatorkami rówieśniczymi, do których będzie można się zgłaszać w razie wystąpienia mowy nienawiści. Na zakończenie projektu zorganizujemy konferencję podsumowującą wszystkie przeprowadzone działania. Wraz z młodzieżą przeprowadzimy także cykl spotkań ponad podziałami i debat międzyszkolnych, na których porozmawiamy na wybrane ważne tematy społeczne. Na spotkania zostaną zaproszone lokalne grupy, organizacje pozarządowe czy też przedstawiciele i przedstawicielki partii.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel